Nieuws van de Socialistische Partij


Belastingvoorstel Paars gemiste kans


14-09-99

STEEDS MEER MENSEN GAAN BUITEN WONEN:
DE ENE IN EEN PEPERDURE VILLA MET TOPHYPOTHEEK
DE ANDER OP EEN BANKJE IN HET PARK

De SP-fractie heeft grote kritiek op het vandaag door het kabinet voorgestelde belastingplan 21ste eeuw. De hypotheekrente-aftrek wordt ongemoeid gelaten terwijl de rijkste 7 procent van de bevolking bijna de helft van het totale budget opeet. Ook laat het kabinet de enorme vermogenswinsten vrijwel ongemoeid en komt er nog steeds geen ecotaks voor grootverbuikers van gas en electra.

De SP vindt dat de PvdA zich zeer heeft laten benadelen door de VVD. Dit nieuwe belastingplan was een uitgelezen kans om op de drempel van een nieuwe eeuw nu eindelijk eens iets te doen aan de tweedeling op het gebied van inkomen en vermogen. Het kabinet heeft dat geweigerd, men wil alles laten zoals het is. Een verlaging van het toptarief inkomstenbelasting van 60 naar 52 procent is onbegrijpelijk als niet tegelijkertijd iets gedaan wordt aan de douceurtjes voor de rijken, te weten de maximale hypotheekrente-aftrek en de winsten op vermogen.

Juist deze week heeft de SP NIPO-cijfers bekend gemaakt over de mening van de Nederlandse bevolking aangaande de doelen van het nieuwe belastingplan.
62 procent van de mensen vindt dat de netto-inkomensverschillen verkleind moeten worden, 53 procent vindt dat inkomsten uit vermogen zwaarder belast moeten worden, en 59 procent van de ondervraagden is van mening dat er een maximum gesteld moet worden aan de aftrekbaarheid van de hypotheekrente.

Deel: ' SP Belastingvoorstel Paars gemiste kans '
Lees ook