Vlaamse Volksunie

SP mee verantwoordelijk voor tweederangsaandacht voor Justitie (13/08/01)

Vlaams minister Landuyt heeft gelijk als hij stelt dat justitie geen prioriteit meer is voor de regering Verhofstadt. Het volstaat om de aanbevelingen van de onderzoekscommissie-Dutroux erop na te lezen om te weten hoeveel noodzakelijke wettelijke maatregelen achterwege blijven.

Dan hebben we het nog niet over de modernisering van het burgerlijk recht (o.a. het kooprecht, de voorrechtenregeling, het echtscheidingsrecht, het statuut van de onbekwamen enz.), het procesrecht en de rechtelijke organisatie.

De Vlaamse minister ging in de leer bij zijn collega Stevaert. De publieke opinie wordt verzocht om gemakshalve eventjes te vergeten dat de SP mee de federale meerderheid vormt. Als deze regering er volgens de SP niets van bakt inzake verkeersbeleid, justitiebeleid enz., dan is de SP daar mee verantwoordelijk voor.

De uitspraken van de minister getuigen verder van een gekleurde oppervlakkigheid, eigen aan een toeristische beoordeling. Wie geen echte kijk heeft op de initiatieven en werkzaamheden van het parlement en meer bepaald van de oppositie, doet er beter het zwijgen toe.

In de vorige regeerperiode vergaderde de commissie voor de justitie een volle dag meer per week. Bovendien was er nog om de 14 dagen een technische subcommissie die niet-politiek geladen wetsverbeteringen behandelde. Op voorstel van kamerlid Geert Bourgeois wordt er sinds Pasen ook op woensdagvoormiddag vergaderd. Wie hield/houdt er de meerderheid tegen ?

Geert Bourgeois wil gerust eens de VU-voorstellen en initiatieven op een rijtje te zetten en door een objectieve derde laten beoordelen.

Wij hebben minister Verwilghen gesteund in zijn strijd tegen Di Rupo. Waar blijft de SP ? Als de noodzakelijke wapens in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit er niet komen ze zullen er in alle geval veel te laat komen zal niet de oppositie daarvoor de schuld dragen.

In het parlement, zeker in het Belgische, is de wil van de meerderheid tot nader order wet.

Auteur:
VU-kamerfractie
Geert Bourgeois, VU-kamerlid

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@vu.be
Url: www.vu.be

Terug

Zoekwoorden:

Deel: ' SP Belgie mede verantwoordelijk tweederangsaandacht Justitie '
Lees ook