Den Haag, 22 oktober 1999.

SP: samenwerking politie en commerciële recherchebureaus aanpakken

De SP-Tweede Kamerleden Agnes Kant en Jan de Wit willen dat de ministers Korthals en Peper een eind maken aan de samenwerking tussen politie en commerciële recherchebureaus, voor zover deze niet wettelijk gelegitimeerd is. Directe aanleiding zijn de uitspraken van waarnemend korpschef politieregio Brabant Zuid-Oost H.Schalken in het VPRO radioprogramma Argos van vandaag, waaruit blijkt dat het al gangbare praktijk is dat CID-informatie bij particuliere recherchebureaus terecht komt. Korthals heeft op 13 oktober jl. in antwoord op schriftelijke vragen van Kant en De Wit d.d. 14 september al aangegeven dat hij zeer terughoudend staat ten opzichte van een dergelijke samenwerking.

Letterlijk stelt Korthals: "Voor zover ik nu kan overzien zou een dergelijke samenwerking alleen mogelijk zijn in specifieke gevallen met de nadrukkelijke toestemming van het openbaar ministerie." Het lijkt er nu op dat hij, noch zijn collega Peper van Binnenlandse Zaken, er van op de hoogte zijn dat deze samenwerking al een feitelijke praktijk is.

De SP zal bij het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 26 oktober a.s. over het Integraal Veiligheidsprogramma nadere opheldering vragen aan Korthals en Peper: waren de bewindslieden op de hoogte van dit gebruik van CID-informatie? Is er in voorkomende gevallen altijd vooraf toestemming gevraagd aan het openbaar ministerie? Zo ja: op grond van welke criteria is door het openbaar ministerie deze toestemming verleend? Zo nee: welke sancties gaan de ministers nemen tegen de verantwoordelijke politiefunctionarissen?

 

Inlichtingen:

Jan de Wit, tel.(045)5714083, tel.(06)22788042.

Deel: ' SP Beperk samenwerking politie en commerciële bureaus '
Lees ook