SP: Betuwelijn in de ijskast, Rekenkamer inschakelen

De Tweede Kamerfractie van de Socialistische Partij wil dat de aanleg van de Betuwelijn tussen Kijfhoek en de Duitse grens in de ijskast gaat. Aanleiding zijn de uitspraken van RIVM-onderzoeker Van Wee in de Volkskrant van 7 juli. Hij stelt dat de goederenlijn nauwelijks voordelen zal opleveren voor het milieu. Van Wee was een van de rapporteurs van de RIVM-studie, die destijds door het kabinet werd aangevoerd als argument om de aanleg van de spoorlijn door te drukken.

De SP-fractie zal bij de voorzitter van de Algemene Rekenkamer een verzoek indienen om een onderzoek in te stellen naar de kosten-batenverhouding van het projekt, nu de milieu-baten verdampt blijken. Ook wil de fractie dat de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat terugkeert van reces voor een spoedoverleg met minister Netelenbos.

Inlichtingen:

Zoekwoorden:

Deel: ' SP Betuwelijn in de ijskast, Rekenkamer inschakelen '
Lees ook