Socialistische Partij

SP blij dat Nawijn tot inkeer komt

12-02-2003 * De SP fractie heeft verheugd gereageerd op het plan van de LPF om een generaal pardon te geven aan asielzoekers die als gevolg van de Paarse bureaucratie vijf jaar of langer in de procedure zitten. "Eindelijk lijkt er een verstandige beslissing te komen die in een klap een einde zal maken aan groot menselijk leed dat deze mensen door de Nederlandse staat is aangedaan," aldus SP justitiewoordvoerder Jan de Wit.

Jan de Wit De SP pleit al jaren lang voor een generaal pardon voor asielzoekers die per 1 april 2001 (de datum van inwerkingtreding Vreemdelingenwet 2000) drie jaar of langer in de opvang zitten. Jan de Wit: "Het SP-voorstel helpt een bredere groep mensen, een groep van circa 25.000 mensen die al jaren in onzekerheid verkeren als gevolg van het onzekere en bureaucratische asielbeleid."

Dat het voorstel van de LPF een beperktere groep uit de penarie helpt, maakt de vreugde om de principiële ommezwaai niet minder. De Wit: "Het lijkt erop dat minister Nawijn tot inkeer is gekomen. In plaats van ieder dossier afzonderlijk te gaan beoordelen, steunt hij nu een specifieke maatregel voor de groep die door slecht beleid al jaren in slopende onzekerheid leven."

Belangrijkste politieke vraag blijft of er een Kamermeerderheid voor dit voorstel is. "Ik ben benieuwd hoe de PvdA op dit voorstel reageert. Wouter Bos heeft herhaaldelijk gepleit voor een eenmalige bijzondere maatregel voor asielzoekers die langer dan vijf jaar in de procedure zitten. Het voorstel van Nawijn lijkt daar aan te voldoen."

Zoekwoorden:

Deel: ' SP blij dat Nawijn tot inkeer komt '
Lees ook