SP

SP: blokkade kabinet opkoopplan Apotheker onacceptabel

De Tweede-Kamerfractie van de Socialistische Partij betreurt het aftreden van minister Apotheker van LNV, omdat hij van het kabinet klaarblijkelijk geen ruimte kreeg zijn plannen voor een meer sociale herstructurering van de varkenssector te realiseren.

De SP stemde destijds tegen de Varkenswet, hoewel de fractie het eens is met het beoogde doel: reductie van de emissies met 30%, met name door het inkrimpen van de varkensstapel met 20%. De SP vond het echter onacceptabel dat dit maatschappelijke doel gerealiseerd werd over de rug van de financieel zwakste bedrijven (vaak gezinsbedrijven), die vrijwel zonder compensatie een deel van hun varkensrechten moesten inleveren. Nadat de rechter vervolgens de boeren gelijk gaf, probeerde Apotheker op basis van een vrijwillige opkoopregeling zijn milieudoel op een meer sociale manier te bereiken. Dat het kabinet de minister hiervoor niet de ruimte gaf, terwijl er zich in de Kamer een meerderheidssteun voor aftekent, vindt de SP-fractie onacceptabel.

De SP betreurt het dat de heer Apotheker voor zijn aftreden niet een duidelijke Kameruitspraak heeft gevraagd over de steun voor zijn voorstellen. De fractie zal morgen om een spoeddebat vragen, om het Kabinet te ondervragen over deze ontwikkeling en zonodig de Kamer een uitspraak hierover voor te leggen.

Inlichtingen:

Remi Poppe, tel.(06)53359394

 

Deel: ' SP blokkade kabinet opkoopplan Apotheker onacceptabel '
Lees ook