Den Haag, 24 februari 2000

De SP Tweede-Kamerfractie is teleurgesteld dat de regering de uitvoering van de uitspraak van de Kamer dat Kerncentrale Borssele per 2004 moet sluiten, onzorgvuldig heeft uitgevoerd. De Raad van State heeft op grond van onzorgvuldigheden -de regering is in haar motivatie niet of onvoldoende ingegaan op ingediende bezwaren- het Besluit tot sluiting in 2004 vernietigd.

De SP fractie is van mening dat minister Jorritsma zo spoedig mogelijk haar huiswerk over moet doen en een nieuw besluit moet nemen waarbij voldaan wordt aan alle bestuursrechtelijke voorwaarden en de uitspraak van de Kamer.

SP-kamerlid Remi Poppe ziet geen enkele aanleiding in de uitspraak van de Raad van State om de sluiting van Borssele te heroverwegen. De beslissing om Borssele te sluiten is in 1994 al door de Kamer genomen en de inhoudelijke argumenten van de Kamer om Borssele te sluiten staan nog steeds recht overeind. De SP is overigens wel van mening dat de rijksoverheid mede verantwoordelijk is voor het creëren van vervangende werkgelegenheid voor de circa 600 werknemers van de kerncentrale.

Inlichtingen:
Remi Poppe:  070 - 318 28 02 06 - 53 35 93 94
Siddi Roza:     070 - 318 38 15

Deel: ' SP Borssele kan en moet nog steeds dicht in 2004 '
Lees ook