Ingezonden persbericht


http://europa.sp.nl/bericht/27705/080903-help_afrika_tegen_dumppraktijken.html

SP Brussel: Help Afrika tegen dumppraktijken

03-09-2008 * De SP wil dat de EU wat doet aan marktverstoring in West-Afrika door Nederlandse handelsbedrijven. Zij dumpen tonnen goedkoop vlees op de West-Afrikaanse markt. Het gaat vooral om varkenspoten, staarten en andere delen van het varken die hier weinig opbrengen. Afrikaanse boeren zien door de dumppraktijken hun bedrijf kapot gaan. Het tv-programma Netwerk besteedde dinsdagavond aandacht aan de gevolgen voor Kameroen: ooit florerende varkenshouderijen zien er nu troosteloos verlaten uit. Lokaal geproduceerde vlees is ginds op de markt duurder dan de diepvriesoverschotten uit Europa.

Liberalisering en WTO-regels
'De Nederlandse exporteurs die nu deze varkensvleeslijn met West-Afrika hebben opgezet zijn dezelfde firma's die eerder de lokale markt in Afrika voor kippenvlees hebben verstoord ', zegt SP'er Erik Meijer, lid van het Europees Parlement. 'In 2007 heb ik de Europese Commissie hierover al aan de tand gevoeld omdat er ook nog eens sprake was van Europese uitvoerrestituties en van EU-productsteun waarmee dergelijke praktijken in de hand werden gewerkt. Maar het afschaffen van die steunmaatregelen werkte niet. De Commissie antwoordde me toen dat de getroffen landen in de toekomst meer mogelijkheden zouden krijgen om zeer gevoelige sectoren te beschermen tegen de marktliberalisering. Ik heb nu opnieuw vragen aan de Europese Commissie gesteld om te horen wat de EU er aan gaat doen om derde wereldlanden met een zwakke economie te helpen zich te beschermen tegen de rampzalige gevolgen van deze dumppraktijken via importheffingen, importbeperkingen en importverboden', aldus het SP-Europarlementslid. De wereldhandelsorganisatie WTO bemoeilijkt importbeperkingen voor zowel kippen- als varkensvlees, waardoor de mogelijkheid tot zelfvoorziening van Afrikaanse landen afneemt en de afhankelijkheid van Europa toeneemt.


Deel: ' SP Brussel Help Afrika tegen dumppraktijken '


Lees ook