SP

SP:competentiebeloning inzetten voor meer salaris

SP:competentiebeloning inzetten voor meer salaris

Naar aanleiding van de oproep van de AOb aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs heeft SP-Kamerlid Van Bommel minister Hermans vandaag per brief gevraagd de middelen voor competentiebeloning in te zetten voor salarisverhoging en hierover overleg te voeren met het kabinet.

Begin deze week wilde Van Bommel de minister in de Kamer hierover ondervragen, maar kreeg daarvoor geen toestemming van de voorzitter van de Tweede Kamer. Een meerderheid van de Kamer vindt de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs een zaak van de minister en de bonden waar de Kamer zich niet mee dient te bemoeien. Van Bommel vindt het zeer vreemd dat zowel premier Kok als verschillende kamerleden, gedurende de onderhandelingen, buiten de Kamer wel uitspraken doen over competentiebeloning en onderwijssalarissen, maar daar binnenskamers over zwijgen. In zijn brief roept hij de minister op tot een debat in de Kamer over de arbeidsvoorwaarden en de werkdruk in het onderwijs.

De SP maakt zich ernstige zorgen over de vastgelopen CAO-onderhandelingen. Van Bommel: .Het is in het belang van het onderwijs dat er spoedig een akkoord komt dat voor het onderwijzend personeel aanvaardbaar is. In het onderwijs nog langer achterblijven bij de salarisontwikkeling in andere sectoren zal het beroep van leraar nog onaantrekkelijker maken en het verwachte lerarentekort doen toenemen. Ook de positie van het onderwijsondersteunend personeel verdient meer aandacht. Daarnaast zullen er extra inspanningen nodig zijn om de werkdruk in het onderwijs te verlagen. Het is mijn stellige overtuiging dat alleen dergelijke maatregelen kunnen voorkomen dat de status van een baan in het onderwijs nog verder daalt..

Daarnaast uit de SP in de brief aan de minister nogmaals haar bezorgdheid over de problemen waar het onderwijs in ons land al geruime tijd mee te kampen heeft. Volgens de SP dienen de uitgaven aan onderwijs ruimer te worden begroot. De partij meent dat moet worden gestreefd naar onderwijsuitgaven op het OESO-gemiddelde van 6 van het Bruto Binnenlands Produkt.

Deel: ' SP competentiebeloning inzetten voor meer salaris '
Lees ook