SP

SP: defensie lobbyt voor behoud Marinevliegkamp

Den Haag, 24 november 1999

De Koninklijke Luchtmacht stelt een Fokker-50 vliegtuig ter beschikking om leden van de kamercommissie voor Defensie naar de oprichtingsceremonie van het Hoofdkwartier van de Extended Air Defence Task Force in Duitsland te vliegen. Saillant detail is dat vertrokken wordt vanaf het met sluiting bedreigde Marinevliegkamp Valkenburg. SP-Kamerlid Harry van Bommel vraagt zich af of dit een slimme lobby-truuk van het Ministerie van Defensie is of gewoon een ondoelmatige besteding van overheidsgeld.

De afgelopen maanden is uit defensievoorstellen van verschillende partijen gebleken dat er waarschijnlijk een kamermeerderheid bestaat van D66, PvdA, Groen Links en de SP voor de sluiting van het Marinevliegkamp Valkenburg. Deze ontwikkeling is de verschillende belanghebbenden niet ontgaan. Zo lobbyen de gemeenten Katwijk, Valkenburg en Wassenaar de commissieleden om het Vliegkamp open te houden. Het lijkt er nu op dat ook Defensie zelf haar steentje bijdraagt in de lobby voor het behoud van het Marinevliegkamp Valkenburg. "Van toeval kan geen sprake zijn! Net nu er een kamermeerderheid lijkt te ontstaan voor de sluiting van Valkenburg biedt de Luchtmacht ons een vlucht naar Duitsland aan met ontvangst in de VIP-ruimte op Valkenburg" aldus Van Bommel. Hij stelt vandaag de volgende vragen ter opheldering:


1. Is het u bekend dat de Koninklijke Luchtmacht aan leden van de vaste kamercommissie voor Defensie een Fokker-50 ter beschikking stelt om van het met sluiting bedreigde Marinevliegkamp Valkenburg naar het burgervliegveld Siegenland bij Keulen te vliegen, dit om de oprichtingsceremonie van het Hoofdkwartier van de Extended Air Defence Task Force in Duitsland bij te wonen?

2. Waarom is er voor vliegvervoer gekozen terwijl er een zeer goede treinverbinding tussen Den Haag en Keulen bestaat met een reistijd van 3 uur en slechts ëën overstap?

3. Wat zijn de kosten die gemaakt moeten worden om een dergelijk luchttransport plaats te laten vinden?

4. Bent u van mening dat dit een doelmatige besteding van overheidsgeld is? Kunt u dit toelichten?

5. Bent u bekend met de brief van de Intergemeentelijke Stuurgroep Valkenburg 2010 aan de minister, daterende 19 november '99, waarin gelobbyd wordt voor de handhaving van het Marinevliegkamp Valkenburg?

6. Kan het ter beschikking gestelde luchttransport worden opgevat als een directe lobbyactiviteit van het Ministerie van Defensie naar de commissieleden om het Marinevliegkamp Valkenburg te behoeden voor sluiting?

Meer informatie: Harry van Bommel, 070-3183044 of 06-22788043 Krista van Velzen, 070-3183044

24 nov 99 14:18

Deel: ' SP Defensie-lobby voor behoud Marinevliegkamp '
Lees ook