Keywords: SP, Den Haag, gemeentepolitiek

Vragen over sloop recreatiepark

Geachte voorzitter, De afdeling van de Socialistische Partij is benaderd door een aantal huurders van het recreatiegebied aan de Erasmusweg nabij de Leyweg. Deze huurders van caravans en tuinhuisjes is per 1 april de huur opgezegd omdat deze grond aan de gemeente Den Haag verkocht zou zijn. De bewoners zijn in december door een brief geinformeerd door de eigenaar/verhuurder maar verder is er over hun lot nog niets bekend. Morgenavond is er een informatie-avond door het prjectburo georganiseerd waarbij de huurders worden geinformeerd.

Eerder werd er door het projectburo Wateringse Veld verteld dat de grond vervuild zou zijn en deze gesaneerd moest worden. De huurders hebben echter nooit iemand een meting zien doen. Veel huurders voelen zich machteloos en zijn dan ook van mening dat er geen wijze van inspraak is geweest, noch een goede informatie-voorziening van de gemeente.

De huurders zijn niet van plan te verkassen, veel huurders vinden zich te oud om opnieuw een tuin elders te nemen en zich hiervoor in de schulden te steken. De SP steunt de bewoners in hun wens om aldaar te blijven : De fractie is tegen een vermindering van het aantal volkstuinen en is van mening dat deze plannen geen doorgang mag vinden. Indien de grond toch gesaneerd moet worden, moeten de bewoners niet alleen schadeloos gesteld worden maar ook kunnen terugkeren na de sanering.

De fractie wil daarom antwoord op de volgende vragen : 1. Is de grond waarop het recreatiegebied staat zodanig vervuild dat er gesaneerd moet worden in plaats van dat de huidige bestemming gehandhaafd kan worden? 2. Indien er sprake is van vervuiling, eisen wij inzage van de rapporten. Ook willen wij weten of de teelt van groenten en fruit op deze lokatie ooit schade heeft kunnen opleveren aan de gezondheid van de huurders ? 3. Als de grond gesaneerd moet worden, kunnen de huurders hierna weer terugkeren ? 4. Waarom moeten de oorspronkelijke plannen voor het Wateringse Veld nu weer worden veranderd? De stad Den Haag heeft nog 2000 volkstuinen en het weghalen van deze strook betekend weer een reductie van 5%. 5. Uit reacties van huurders bleek dat vooral de bewoners zeer boos waren over de wijze waarop men inspraak heeft gehad. Waarom worden de bewoners niet als direct belanghebbende beschouwd en worden zij op het allerlaatste moment geinformeerd ? 6. Heeft de wethouder niets geleerd van dergelijke niet werkende inspraak-methoden in Duindorp en Rustenburg Oostbroek ?

MEER INFORMATIE ? Stuur een email naar de :SP afdeling Den Haag.

Deel: ' SP Den Haag stelt vragen over sloop recreatiepark '
Lees ook