Den Haag, 29 maart 2000

Volgens een bericht in de Volkskrant 1 van hedenmorgen stelt het Lisv acht maatregelen voor om de toeloop naar de WAO in te dammen. Het bestuur moet zich er nog over uitspreken en dan de politiek nog. De definitieve plannen zijn dan ook nog niet bekend, maar die plannen die de Volkskrant reeds wereldkundig heeft gemaakt zijn een grove aanval op de verworven rechten van de werknemers.

"Het meest schandalig is het plan de ontslagbescherming te versoepelen en pas WAO toe te kennen na ontslag", aldus Jan de Wit, Tweede-Kamerlid voor de SP. De werknemer zou het recht op conflictbemiddeling moeten krijgen en het recht om bij ziekte zelf werkhervattingsvoorstellen te doen. Maar als de werkgever het daar niet mee eens is mag hij dat naast zich neerleggen en als hij van mening is dat het werk niet meer hervat kan worden mag hij het dienstverband opzeggen. Dit gaat rechtstreeks ten koste van de verworven rechten van werknemers en in veel gevallen waarschijnlijk van het inkomen. Immers veel werkgevers hebben zich bij CAO verplicht hun werknemers nu nog twee jaar voor inkomensverlies te compenseren. Bovendien krijgt een werknemer, als hij ondertussen niet genoeg zou hebben gedaan om de WAO te voorkomen, een korting op zijn uitkering.
De Wit: "De enige die hier beter van worden zijn de werkgevers, die WAO-ers toch meestal als een probleem ervaren. Daar kunnen ze straks dus eenvoudig vanaf. En de werknemer krijgt daar de rekening voor gepresenteerd. De redenatie is precies verkeerd om. Zaken als een recht op reïntegratie, recht op bemiddeling bij een arbeidsconflict en op het doen van voorstellen tot werkhervatting, werken juist beter als het ontslaan van een werknemer bemoeilijkt wordt. Waar blijft de plicht voor de werkgevers om mee te werken bij de reïntegratie? En waar blijven de inspanningen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, zodat ziekte en arbeidsongeschiktheid in veel gevallen voorkomen kunnen worden? Wordt het niet tijd voor een verplichting van een minimumquotum aan (ex-)WAO-ers voor werkgevers? Het Lisv danst naar de pijpen van de werkgevers".

Informatie: Jan de Wit: (070) 318 2807, 06-22 788 042


1. "WAO-orgaan pleit voor eerder ontslag zieke werknemers", de Volkskrant, 29 maart 2000

Deel: ' SP Eerder ontslag zieke werknemers ziek plan '
Lees ook