SP

SP eist opheldering milieuramp door NAVO-bommen

Een VN-rapport over zeer ernstige milieuschade die NAVO-bombardementen in Joegoslavië hebben aangericht was voor SP Tweede-Kamerlid Harry van Bommel vragen te stellen aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie. Volgens de Verenigde Naties is de Donau verontreinigt door het vernietigen van olieraffinaderijen en chemische fabrieken aan de oevers van de rivier. Ook andere bronnen berichten over een milieuramp die zijn weerga in de Europese geschiedenis niet kent. Ook wil Van Bommel van de regering het naadje van de kous weten over het gebruik van munitie met verarmd uranium. De NAVO gebruikte 30mm anti-tankgranaten die voorzien van verarmd uranium om beter door het pantser heen te dringen. Dit uranium verbrandt echter bij inslag en levert een wolk giftige uraniumoxide op. De SP fractie maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen voor burgers en KFOR-militairen in het gebied. Volgens Van Bommel is het schandalig dat wapens en doelen zijn uitgekozen die op grote schaal en voor lange tijd de gezondheid van burgers in gevaar brengen. In het debat dat Van Aartsen en De Graven volgende week met de Tweede Kamer zullen hebben zal hij hierop zeker terugkomen. Hij stelde hen alvast de volgende vragen:


1. Kent u het bericht 'Milieuramp door NAVO-bommen' (1)


2. Kunt u bevestigen dat het UNEP-rapport ernstige milieuschade in Joegoslavië beschrijft die veroorzaakt is door de NAVO-bombardementen?
Zo ja, welke waarde hecht u aan deze bevindingen en gaat u naar aanleiding hiervan actie ondernemen?


3. Is het waar dat dit rapport zonder verdere bespreking of evaluatie ter zijde is geschoven?
Zo ja, gaat u dit rapport opvragen en alsnog naar de Tweede Kamer sturen?


4. Bent u bekend met het persbericht van het WWF van 14 juni 1999 (2), waarin gewag wordt gemaakt van 'large amounts of toxic chemicals and oil that leaked into the danube-river as a result of the bombing' en dat de Donau voorziet in de drinkwatervoorziening voor zo'n 10 miljoen mensen in 5 landen?


5. Was u vooraf bekend dat het bombarderen van deze installaties grote risico's met betrekking tot het milieu en volksgezondheid met zich mee zou brengen?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, acht u het een legitieme militaire strategie deze risico's te nemen?


6. Welke gezondheidsrisico's lopen KFOR-militairen door ernstige vervuiling van drinkwatervoorzieningen en hoe zijn zij hierop voorbereid?


7. Bent u bekend met het bericht 'Civilians at risk?' van 4 mei 1999 (3), waarin de vice-directeur van de Amerikaanse Joint Chiefs Charles Wald bevestigt dat de NAVO munitie met verarmd uranium gebruikt in haar acties tegen Joegoslavië?


8. Kunt u inlichtingen geven over de hoeveelheid gebruikte munitie met verarmd uranium?


9. Wat is uw inschatting van het gevaar voor de gezondheid van burgers en KFOR-militairen in het gebied waar munitie met verarmd uranium is gebruikt?

10. Hoe gaat u Nederlandse KFOR-militairen voorlichten over de gezondheidsrisico's die zij mogelijk lopen door de milieuschade die de bombardementen hebben veroorzaakt en wat gaat u ondernemen om hun gezondheid te beschermen en na terugkeer te onderzoeken?

(1) Metro 24 juni 1999, pag. 3
(2)www.panda.org/news/press/news.cfm?id=347 (bijlage) (3) www.abcnews.go.com/sections/world/DailyNews/uranium990503.htm (bijlage)

Deel: ' SP eist opheldering milieuramp door NAVO-bommen '
Lees ook