SP

SP eist uitleg bombardement Chinese ambassade

SP fractievoorzitter Jan Marijnissen wil opheldering van de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie over de werkelijke toedracht rond het bombardement op de Chinese ambassade in Belgrado. Toen de Amerikaanse luchtmacht op 7 mei van dit jaar de ambassade in Belgrado bestookte met raketten vielen woordvoerders over elkaar heen met excuses en verklaringen dat het een tragische vergissing betrof. Het verhaal dat de CIA gebruik had gemaakt van verouderde kaarten om hun doelwit uit te kiezen wekte echter al snel twijfel. Inmiddels hebben aanwijzingen voor de bewering dat het een bewuste aanval was zich aardig opgestapeld. Met name de Britse krant The Observer heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de toedracht rond het bombardement. Zo bleek de NAVO bijvoorbeeld wel degelijk gebruik te maken van kaarten waarop de ambassade correct was aangegeven. Ook was er sprake van dat de Chinezen behulpzaam waren bij het doorzenden van militaire informatie van Belgrado naar de doodseskaders van Arkan in Kosovo. Dit laatste maakte de ambassade tot mogelijk doelwit voor Amerikaanse raketten. Marijnissen stelde vandaag de volgende vragen aan Van Aartsen en De Grave.


1. Wie heeft opdracht gegeven de Chinese ambassade in Belgrado, of althans het gebouw dat op die coördinaten vermoed werd, op 7 mei j.l. te bombarderen? (1)


2. Klopt het dat CIA-directeur Tenet ontkent dat de Chinese ambassade als zodanig herkenbaar was, maar dat er desalniettemin foto.s bestaan van de ambassade mét de Chinese vlag en het schild dat aanduidt dat hier de Chinese ambassade is gevestigd? Zo ja, hoe beoordeelt u deze tegenstrijdigheid?


3. Bent u bereid de kaart die de CIA zou hebben gebruikt bij het uitzoeken van het doelwit voor het bombardement van 7 mei op te vragen bij uw Amerikaanse collega en deze aan de kamer te sturen? Zo nee, waarom niet?


4. Klopt het dat de Chinese ambassade in de computer van de Combined Air Operations Centre in Vincenza wél op de juiste coördinaten was gelocaliseerd? Zo ja, hoe beoordeelt u dan de verklaring van de CIA en de NAVO dat het bombardement een vergissing was op basis van een oude kaart van Belgrado?


5. Welk gebouw met welke functie was voorheen gevestigd op de precieze coördinaten van de huidige Chinese ambassade in Belgrado? Kunt u een kaart overleggen waaruit dat blijkt?


6. Klopt het dat de Federal Directorate for Supply and Procurement FDSP gelegen is op een halve kilometer van de Chinese ambassade? Zo ja, sinds wanneer bevindt de FDSP zich op die plaats, hoe beoordeelt u dan de verklaring van de NAVO dat de raketten bedoeld waren voor de FDSP en hoe zou een verouderde kaart dit rechtvaardigen?


7. Klopt het dat westerse inlichtingendiensten de Chinese ambassade al sinds 1996 nauwkeurig in het oog hielden? Zo ja, hoe geloofwaardig acht u het dan dat de CIA niet op de hoogte zou zijn van de locatie van deze ambassade?


8. Klopt het dat de Chinese ambassade werd gebruikt voor het doorgeven van militaire radiosignalen van Belgrado naar Kosovo? Zo ja, acht u het mogelijk dat dit de Chinese ambassade tot mogelijk doelwit voor een luchtaanval maakte?


9. Acht u het mogelijk dat het bombardement op de Chinese ambassade geen vergissing was maar een bewuste keuze? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u ondernemen hierover duidelijkheid te verkrijgen?

(1) 'Revealed: Nato bombed Chinese deliberately' (The Observer, 17-10-99) en 'Why America bombed the Chinese embassy' (The Observer, 28-11-99)

meer informatie:
Jan Marijnissen, 070-3182801, 0412-633528, 06-51212339 Johan van den Hout, 070-3183820, 013-5440293, 06-59100815

02 dec 99 12:23

Deel: ' SP eist uitleg bombardement Chinese ambassade '
Lees ook