Socialistische Partij


Eerste termijn Algemenene Beschouwingen

19-09-2001 * SP-fractievoorzitter Jan Marijnissen wijdde zijn eerste termijn van de Algemene Beschouwingen aan de terroristische aanslagen in de VS én de antwoorden daarop. "Zou er een moment komen waarop we ons in gelijke mate het lot van alle slachtoffers van terreur, onderdrukking en uitbuiting aantrekken? Ongeacht nationaliteit, ras of religie? Zou er een moment komen waarop we ons verontwaardigd kunnen tonen over elke vorm van onrecht, ongeacht waar het toeslaat en wie het treft?" aldus Marijnissen.

Deel: ' SP-fractievoorzitter Jan Marijnissen over aanslagen in VS '
Lees ook