Den Haag 25 oktober 1999

De SP tweede-kamerfractie wijst het voorstel van de commissie de Vries om meer marktwerking op bij de geneesmiddelen toe de staan af, terwijl Minister Borst zegt er wel voor te voelen. Volgens de SP zal dit niet leiden tot kostenreductie, maar wel tot tweedeling en voor de patiënt wordt het een jungle.

"Het gebruik van een geneesmiddel is niet te vergelijken met het kopen van een product, de patiënt koopt het namelijk niet, het wordt voorgeschreven door een arts", aldus kamerlid Kant. "En dat moet dan ook het uitgangspunt zijn: welk geneesmiddel is het beste werkzaam en geschikt voor welke patiënt. Het kan het wel wat minder, en goedkoper, daarom moet het voorschrijfgedrag van artsen verbeteren. Daar zijn de huisartsen met het invoeren van een landelijk elektronische systeem al volop mee bezig. Ook moet de agressieve marketing van farmaceutische industrie die het voorschrijfgedrag van artsen proberen te beïnvloeden verder ingeperkt worden. Vervolgens moeten we er voor zorgen dat de voorgeschreven pillen niet te duur wordt betaald. Dit is de juiste volgorde."

Druk op farmaceuten om de prijzen te verlagen is prima. Dit kun je echter het best bereiken door een front gevormd worden tegen de farmaceutische industrie, bijvoorbeeld door centrale inkoop en inzicht te vragen in de prijsvorming. Daarnaast kan de Prijzenwet, waarin maximumprijzen voor geneesmiddelen zijn vastgesteld, worden aangescherpt. Een aanscherping kan bijvoorbeeld zijn dat nieuwe geneesmiddelen die op de markt komen waarvan er al een middel is met dezelfde werking nooit duurder mag zijn dan het bestaande middel.

Verzekeraars die elkaar gaan beconcurreren zullen nog wel een aannameplicht houden van patiënten maar er kan wel selectie ontstaan via dure geneesmiddelen door deze niet op te nemen in het pakket. Patiënten die hier op aangewezen zijn moeten hier dan vervolgens zelf voor betalen of zich bijverzekeren. Of overstappen naar een verzekering die deze kosten wel vergoedt, maar die dan uiteraard een hogere premie vraagt. Het gevolg is meer tweedeling in de gezondheidszorg en patiënten die het overzicht kwijtraken.

Informatie:
Agnes Kant, tel. 070-3182804, 06-51262918

Deel: ' SP Geen marktwerking geneesmiddelen '
Lees ook