Den Haag, 20 augustus 1999

SP: GEEN UITSTEL BIJLMERONDERZOEK!

SP-kamerlid Kant wil opheldering van minister Borst over de dreigende vertraging van het medische onderzoek naar de slachtoffers van de Bijlmerramp. De SP vindt het zeer ongewenst indien opnieuw vertraging ontstaat bij de start van dit onderzoek. "De minister moet er alles aan doen om dit te voorkomen en ervoor zorgen dat het onderzoek, uiteraard met een goede onderzoeksopzet, zo snel mogelijk van start gaat. Enige laksheid hierin kan de minister zich wat ons betreft naar de bewoners toe niet meer veroorloven."
Kant wil van Borst weten hoe de minister de bezwaren tegen de voorgestelde onderzoeksopzet denkt op te lossen, zodat het onderzoek zonder onnodige vertraging van start kan gaan.

Voor meer info: Agnes Kant 06-51262918

Deel: ' SP Geen uitstel Bijlmeronderzoek '
Lees ook