Nieuws van de Socialistische Partij


Geen voedingsgewassen telen in vervuilde polder!


21-12-99 SP-kamerlid Remi Poppe heeft bij Minister Brinkhorst van LNV gevraagd waarom het nog steeds mogelijk is om voedingsgewassen te telen in de met havenslib opgespoten Broekpolder in Vlaardingen. Dit terwijl de minister eerder dit jaar al duidelijk had laten weten dat het uitzetten van grazers in de polder niet verantwoord was vanwege de aanwezige vervuiling.

Poppe is al langer bezig met de problemen rond de vervuiling in de Broekpolder.
Eerder dit jaar stelde hij al schriftelijke vragen aan minister Brinkhorst over het besluit van de gemeente Vlaardingen om runderen te laten grazen in de Broekpolder. Gevolg van deze vragen was dat de minister het besluit van de gemeente terugdraaide. Het uitzetten van runderen was niet verantwoord. Er was namelijk mogelijk sprake van gevaar voor de gezondheid van de desbetreffende dieren. Ook in de periode dat Poppe actief was in de gemeenteraad van Vlaardingen zetten hij al vraagtekens bij het telen van voedingsgewassen in een vervuilde polder.

Poppe heeft de volgende vragen gesteld aan Minister Brinkhorst van LNV:

1. Bent u bekend met het bericht "Natuurromantiek in vervuilde Broekpolder" in MilieuActief van december 1999?
2. Klopt het dat er inderdaad een akkerbouwer een gedeelte van de verontreinigde polder in pacht heeft om voedingsgewassen te telen?
3. Bent u niet van mening dat de grond in de Broekpolder van Vlaardingen dermate vervuild is, dat het niet alleen onverantwoord is om Hooglanders te houden, maar ook het telen van voedingsgewassen niet verantwoord is?

4. Bent u bereid om contact op te nemen met gemeente Vlaardingen om gezamenlijk met de gemeente en de betreffende akkerbouwer tot een oplossing te komen om het verder telen van voedingsgewassen te stoppen?

Deel: ' SP Geen voedingsgewassen telen in vervuilde polder '




Lees ook