SP

GEMEENTE OVERSCHRIJDT REGELS BIJZONDERE BIJSTAND

De toegankelijkheid van de tandzorg is verminderd na de verwijdering van tandzorg uit het ziekenfondspakket. Veel gemeenten gaan daarom over tot het sluiten van collectieve contracten voor bijstandsgerechtigden in hun gemeenten. Deels om reden van armoedebestrijding en toegankelijkheid van de zorg, deels om te bezuinigen op de bijzondere bijstand.

Een aantal gemeenten beschouwen de collectieve voorziening als voorliggende voorziening en ontzeggen mensen het recht op bijstand indien ze niet deelnemen aan de collectieve verzekering. Al eerder heeft de minister van Sociale zaken op Kamervragen geantwoord dat deze gemeenten hiermee de beleidsvrijheid ten aanzien van de bijzondere bijstand overschrijden. Mensen zijn vrij om hun eigen verzekering te kiezen.
Nu blijken er ook gemeenten te zijn die het duurste pakket als voorliggende voorziening aanmerken. Dat betekent dat mensen met een minder duur pakket het recht op bijzondere bijstand wordt ontnomen. De Kamerleden De Wit en Kant (beiden SP) hebben hierover vragen gesteld aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Zij wijzen er daarbij tevens op dat de hoogte van de premie van het duurste pakket (37,50 per persoon per maand) voor mensen met lage inkomens een financiële drempel vormt. Bovendien vindt bij deze verzekering medische selectie plaats zodat deze om die reden al niet voor iedereen toegankelijk is.

Voor meer info: Jan de Wit 06-22788042 of Ineke Palm 06-51111073

26 feb 99 13:59

Deel: ' SP Gemeente overschrijdt regels bijzondere bijstand '
Lees ook