Socialistische Partij

Rotterdam, 21 februari 2003.

SP groeit spectaculair door naar 40.000+ partij;

Volgende doel: VVD voorbij

Deze week heeft het 40.000ste lid zich aangemeld bij de SP. Sinds 1 januari van dit jaar is het ledental toegenomen met meer dan 4.000 leden. Daarmee vestigt de SP een absoluut record in de recente geschiedenis van Nederlandse politieke partijen. Het volgende doel van de snelst groeiende partij van Nederland is het inhalen van de VVD om zo de derde partij van het land in ledental te worden, achter PvdA en CDA.

In de afgelopen jaren hebben de meeste partijen voortdurend met ledenverlies te kampen gehad (zie bijlage) terwijl de SP sinds haar entree in de Tweede Kamer in 1994 juist elk jaar groei realiseerde, in 2002 zelfs met meer dan 9.000 leden. Vorig jaar tekende zich een bescheiden opleving af. De VVD bleef echter krimpen ( in 2002 met 1.050 leden) waardoor de afstand tot de SP steeds kleiner wordt. De liberalen hadden op 1 januari j.l. volgens het Documentatiecentrum van Nederlandse politieke partijen nog 46.391 leden, tegen 36.406 voor de SP, die sindsdien doorgegroeid is naar 40.265 leden vandaag. De VVD heeft naar eigen zeggen op dit moment 46.620 leden.

Naast spectaculaire groei is er ook sprake van opmerkelijke verjonging van het ledenbestand. Van de nieuwe leden die in 2003 aanmeldden, is 28% jonger dan 30 jaar.

De meeste leden van de SP wonen nog steeds in Noord-Brabant (7.833; 20%) en Zuid-Holland (7366; 18%). De sterkste groei vindt plaats in Noord-Holland, welke provincie op dit moment 5445 leden ofwel 14% van het SP-ledenbestand binnen haar grenzen weet.

Meer informatie: Marga van Broekhoven 010 2435561 of 06 22485687

SP- eerste weg links
Landelijk secretariaat, Vijverhofstraat 65, 3032 SC Rotterdam T (010) 243 55 55 F (010) 243 55 66 E sp@sp.nl I www.sp.nl

Deel: ' SP groeit spectaculair door naar 40.000+ partij '
Lees ook