De directeur van de academie van bouwkunst in Arnhem weigert de Servische studente Jelena Dadic aan te nemen omdat ze afkomstig is uit een land dat een ander volk wreed onderdrukt. SP-Kamerlid Harry van Bommel vindt dat de directeur van de academie met deze eenmansactie de indruk wekt dat iedere individuele Serviër de daden van Milosevic is aan te rekenen. Het Kamerlid vreest dat de directeur met deze onbezonnen actie de verhouding tussen de in Nederland levende Serviërs en Albanezen zal verslechteren. Bovendien is niet uit te sluiten dat ook de verhouding tussen Nederlanders en Serviërs hierdoor verslechtert. Hij hoopt dan ook dat andere onderwijsinstellingen dit slechte voorbeeld niet zullen volgen. Van Bommel heeft minister Hermans van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen hierover vandaag de volgende vragen gesteld:


1. Kent u het bericht "Academie weigert Servische studente"?
2. Is het juist dat deze studente is geweigerd omdat de directeur van de academie van mening is dat hij geen studenten kan aannemen die afkomstig zijn uit een land dat een ander volk onderdrukt?

3. Deelt u onze mening dat de directeur van de academie van bouwkunst in Arnhem met deze persoonlijke actie een verkeerd signaal afgeeft? Indien neen, waarom niet?
Indien ja, gaat u de directeur hiervan in kennis stellen?
4. Beschikt u over instrumenten om deze eenmansactie ongedaan te maken? Indien ja, gaat u daarvan gebruik maken?

Deel: ' SP hekelt weigeren Servische studente academie in Arnhem '
Lees ook