SP Afdeling Breda

SP: houd prijsvraag over inrichting Haven

1-9-1999

Organiseer een prijsvraag onder de Bredase bevolking over de inrichting van de Haven, reken de interessantste ideëen door, en laat de burgers met een referendum beslissen over de inrichting van de westelijke binnenstad en hoeveel zij daaraan willen spenderen.

Dit idee heeft de SP onlangs gelanceerd. De SP is van mening dat de gemeente de discussie beperkt tot al dan niet heropenen van de in de jaren zestig gedempte Bredase haven. SP-raadslid Johan Kwisthout: "De informatie die de gemeente hierover verspreidt, is over het algemeen propaganda voor het heropenen van de Haven. Er worden historische beelden getoond van hoe het er vroeger uitzag; maar er wordt niet bijgezegd dat de meeste panden aan de Haven al lang gesloopt zijn. Ook wordt er niet gerept over de redenen die de gemeente in de jaren zestig had om de Haven te sluiten: de gigantische stank- en ongedierte-overlast. Tenslotte wordt ook over de kosten van heropening, zo'n 40 miljoen, niet gesproken."

De SP is van mening, dat het zaak is om de Bredanaars zoveel mogelijk te betrekken bij de besluitvorming over dit stuk van 'hun' Breda. De SP wacht inmiddels vol interesse het antwoord van het college af.

Zoekwoorden:

Deel: ' SP Houd prijsvraag over inrichting Haven Breda '
Lees ook