Nieuws van de Socialistische Partij


Nieuws van de SP afdeling Breda

SP Breda ledenvergadering stelt doelstellingen vast

De leden van de SP in Breda hebben onlangs op een goed bezochte algemene ledenvergadering een vernieuwd afdelingsbestuur gekozen. Tevens stelde de ledenvergadering een aantal speerpunten vast.

Belangrijkste streven in Breda is de leden meer bij de afdeling te betrekken. Na de grote ledengroei van afgelopen kwartaal is het zaak, om zoveel mogelijk gebruik te maken van de inzet en betrokkenheid van deze mensen. Dit proberen we onder andere door regelmatig kennismakingsbijeenkomsten te organiseren, maar ook door meer politiek debat.

De afdeling gaat maandelijkse bijeenkomsten beleggen waar een aantal Bredase actuele politieke onderwerpen centraal staan, zowel binnen als buiten de raad. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om enerzijds meer aan meningsvorming te doen binnen de afdeling, en zo democratisch mogelijk onze politieke koers te bepalen, maar anderzijds ook door deze discussies nadrukkelijker te scholen over de manier waarop wij als SP naar de samenleving kijken.

Daarnaast wil de afdeling ook regelmatiger openbare avonden beleggen, over actuele (landelijke) onderwerpen.

Deel: ' SP in Breda stelt doelstellingen vast '
Lees ook