expostbus51


SP

SP: GEEN VOORRANG BIJ ZORGABONNEMENTEN

Op verzoek van SP-kamerlid Kant zal volgende week een spoeddebat in de Kamer plaatsvinden over voorrangszorg bij ouderen via zogenaamde zorgabonnementen.

Kant: ,,Door de tekorten in de ouderenzorg en de enorme wachtlijsten hebben ouderen niet de garantie dat zij de zorg krijgen die nodig is. Zorgaanbieders, verzekeraars en commerciële instellingen springen hier met het aanbieden van zogenaamde zorg- en dienstverleningsabonnementen handig op in. De pakketten bieden garantie op zorg, directe tijdelijke opname in een verzorgingshuis of acute thuishulp in noodsituaties. Met andere woorden tegen extra betaling wel garantie op hulp. Het is voor mij van tweeën een. Of die garantie kan niet worden gegeven en dan is er sprake van bedrog of die garantie wordt wel gegeven en dan is er sprake van voorrangszorg en dat heeft de Kamer al eerder in grote meerderheid afgewezen. Collectieve voorzieningen moeten voor iedereen in gelijke mate toegankelijk zijn.''
Uit antwoord op schriftelijke vragen van de SP en de PvdA blijkt dat ook minister Borst en staatsecretaris Vliegenthart deze ontwikkeling afwijzen. Volgens Kant lopen ze echter te veel achter de feiten aan. ,,Na twee keer vragen hierover stellen, zijn ze nu eindelijk bereid via de koepelorganisaties van AWBZ-instellingen een inventarisatie van de abonnementen te maken. Een groot deel van de aanbieders blijft hiermee buiten beeld. Bovendien verwacht ik een veel actievere houding. Dit soort ontwikkelingen dient in de kiem gesmoord te worden''

Voor meer info: Agnes Kant 0651262918

24 mrt 99 17:40

Deel: ' SP kamerlid Kant geen voorrang bij zorgabonnementen! '
Lees ook