SP

SP-Kamerlid loopt etappe in voettocht voor kernontwapening

Defensiewoordvoerder Harry van Bommel loopt maandag 17 mei een etappe mee in de voettocht "2000 stappen voor kernontwapening". De tocht start zondag 16 mei om 9.30 uur bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en voert via Rotterdam en Antwerpen naar het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. De organisatie 'Voor Moeder Aarde' roept met de voettocht op tot onmiddellijke onderhandelingen voor een verdrag dat alle kernwapens verbiedt. Het SP-kamerlid loopt de etappe van Delft (vertrek Mekelweg 10 om 9.30 uur) naar Rotterdam waar om 15.30 uur een delegatie van de deelnemers zal worden ontvangen op het stadhuis. De Rotterdamse afdeling van de SP zal de deelnemers bij de gemeentegrens ter aanmoediging feestelijk met muziek ontvangen.

De SP zet zich binnen en buiten de Tweede Kamer in voor nucleaire ontwapening. Bij de voorbereiding van de NAVO-top in Washington heeft de SP-fractie aangedrongen op het opnemen van een 'no first use' verklaring met betrekking tot het gebruik van kernwapens in het nieuwe Strategisch Concept van de NAVO. Een motie van die strekking kreeg echter alleen de steun van GroenLinks. Buiten de Tweede Kamer richt de SP zich vooral op jonge atoompacifisten. Zo organiseerde Van Bommel een jongerendag over Defensie en bezocht hij onlangs het vredeskamp in Volkel waar hij met activisten sprak over het Nederlandse beleid met betrekking tot kernwapens.

De organisatie van de voettocht wil in totaal 2000 activisten aan de tocht laten deelnemen. Om mensen uit minder welvarende landen tot deelname in staat te stellen, wordt er gewerkt met een solidariteitswisselkoers. Daardoor betaalt iemand uit armere landen van Europa veel minder dan deelnemers uit Nederland. Als gevolg hiervan kunnen ook vertegenwoordigers van verschillende inheemse volken in de tocht meelopen.

Deel: ' SP-Kamerlid loopt etappe in voettocht voor kernontwapening '
Lees ook