SP

SP-kettingbrief tegen Balkanoorlog

Op 10 april publiceerde de SP in enkele landelijke dagbladen de advertentie 'Stop de bommen op de Balkan, onderhandelingen nu'. Inmiddels hebben bijna duizend mensen via brieven, kaarten, faxen en e-mail laten weten deze oproep aan de Nederlandse regering van harte te ondersteunen. De actie wordt nu uitgebreid met een kettingbrief die tienduizenden mensen de gelegenheid geeft het kabinet aan te sporen haar beleid te veranderen.

Uit de honderden reacties op de oproep in de kranten bleek ook dat veel mensen zich machteloos voelden. Niemand kan in z'n eentje de oorlog stoppen, maar die vaststelling is alles behalve bevredigend. Talloze briefschrijvers vroegen om een duidelijk actieperspectief, een manier om meer bij te kunnen dragen aan een luidere stem tegen de oorlog. Een kettingbrief heeft die potentie. Er wordt gevraagd om enkele exemplaren door te sturen naar vrienden en bekenden en steeds één exemplaar ondertekend te retourneren aan Jan Marijnissen, fractievoorzitter van de SP Tweede-Kamerfractie en initiatiefnemer van de oproep. De SP verzamelt en bundelt alle reacties en zal deze te zijner tijd aanbieden aan de Nederlandse regering.

De kettingbrief is inmiddels verspreid onder de meer dan 25.000 SP-leden. Ook diverse vredesorganisaties zijn aangeschreven met de vraag om mee te werken aan de verspreiding van de brief.

Zoekwoorden:

Deel: ' SP-kettingbrief tegen Balkanoorlog '
Lees ook