Kleinverbruikers elektriciteit betalen rekening liberalisering

Gat met grootverbruikers in vier jaar met 45% gestegen

De Nederlandse kleinverbruikers betalen -in tegenstelling tot wat het paarse kabinet steeds beweerd heeft- de rekening voor de liberalisering van de Europese energiemarkt. Volgens de SP Tweede Kamer-fractie blijkt dit zonneklaar uit cijfers die EnergieNed deze week publiceerde. In Engeland, waar de elektriciteitsmarkt het eerst is opengegooid, zijn de grootverbruikers in de periode 1994-1998 19% minder voor hun stroom gaan betalen en de kleinverbruikers 40% méér. Maar ook in Duitsland (-21% en +23%) is het gat tussen de tarieven dramatisch gegroeid. Nederland steekt hier met 5% daling voor de grootverbruikers en gelijke prijzen voor kleinverbruikers nog gunstig bij af, maar in ons land staat de feitelijke liberalisatie pas in de kinderschoenen. De Eerste Kamer zal op 1 juni de herziening van de Elektriciteitswet behandelen, die de volgende fase van marktwerking inluidt. De verkoop van het eerste nutsbedrijf UNA aan Reliant is aangehouden in afwachting van de kamerbehandeling.

SP-fractievoorzitter Marijnissen (SP) wil van minister Jorritsma weten of zij bereid is de wet aan te passen nu blijkt dat de stroomprijzen voor kleinverbruikers pijlsnel kunnen stijgen na de liberalisering. Ook vraagt hij of de Dienst uitvoering en toezichthouder Elektriciteitswet, de toekomstige waakhond van de minister, de bevoegdheid krijgt (en deze ook zal gebruiken) om het ontstane gat tussen de tarieven terug te brengen tot het oorspronkelijk niveau.

Vragen SP:


1. Heeft u kennis genomen van het artikel "Stroomprijzen EU-landen dalen voor grootverbruikers" en kloppen de vermelde feiten?


2. Hoe verklaart u dat de stroomprijzen voor grootverbruikers in de EU-staten, met uitzondering van Luxemburg, in de periode 1994-1998 gedaald zijn met gemiddeld 15%, terwijl in dezelfde periode de kleinverbruikers gemiddeld 30% méér zijn gaan betalen?


3. Hoe is deze prijsontwikkeling, die samenvalt met de liberalisering van de elektriciteitssector in alle EU-landen, te rijmen met het kabinetsstandpunt dat de liberalisering niet wordt doorgevoerd over de rug van de kleinverbruiker?


4. Ziet u aanleiding om het wetsvoorstel 26 303, dat momenteel bij de Eerste Kamer ligt , aan te passen naar aanleiding van deze ontwikkeling?


5. Kan de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Elektriciteitswet, na vaststelling van het wetsvoorstel 26 303, de tarieven voor kleinverbruikers met terugwerkende kracht zodanig vaststellen dat het gat tussen klein- en grootverbruikerstarieven, dat nu met 45% gestegen is, weer tot de oude verhouding wordt teruggebracht? Zo ja: bent u bereid om hem daartoe t.z.t. opdracht te geven?

Inlichtingen:

Jan Marijnissen, tel. (070) 318 2801;
Paulus Jansen,  tel.  (070) 318 3802

 

Zoekwoorden:

Deel: ' SP Kleinverbruikers betalen energierekening liberalisering '
Lees ook