Den Haag, 14 juli 1999

SP LAAKT ASBESTGEVAAR IN KOSOVO

De 850 Nederlandse militairen die in Prizrin in Kosovo zijn gelegerd blijken zich op slechts tachtig meter van een asbestberg te bevinden. Ondanks de sussende taal die Defensie spreekt maken de aanwezige militairen en hun familie in Nederland zich grote zorgen over hun gezondheid. In Nederland gelden, mede dankzij langdurige inspanningen van de SP, zeer strenge veiligheidsmaatregelen rond asbest. Om die reden maakt SP-kamerlid Harry van Bommel zich zorgen over de omstandigheden waaronder Nederlandse militairen moeten functioneren in Prizrin. Defensie heeft bovendien een slechte reputatie als het op asbest aankomt. Jarenlang hebben militairen in het NAVO-commandocentrum De Cannerberg in Limburg in asbeststof moeten werken en enkele jaren geleden was er sprak van asbestrisico's bij een oefening in Polen. Van Bommel wil dat er op korte termijn volstrekte duidelijkheid komt over de risico's op inademing van asbest bij de Nederlandse basis in Prizrin. Inademing van een enkele asbestvezel kan al het dodelijke asbestkanker of mesothelioom veroorzaken. Daarnaast is hij van mening dat het Nederlandse thuisfront op korte termijn over de situatie geïnformeerd moet worden. Het kamerlid stelt vandaag hiertoe de volgende vragen aan de minister van Defensie:


1. Kent u het bericht 'Soldatenkamp vlakbij asbestberg'?


2. Is het waar dat Defensie al vóór de komst van de Nederlandse troepen bekend was met de aanwezigheid van een asbestberg op 80 meter van het kamp? Zo ja, waarom was de asbestberg niet al opgeruimd vóór de komst van de Nederlandse militairen?


3. Zijn de Nederlandse troepen voor hun komst in het kamp bij Prizrin geïnformeerd over de aanwezigheid van het asbest? Zo nee, waarom niet?


4. Acht u het 'afzetten van het gebouwtje' een afdoende maatregel ter voorkoming van gezondheidsschade bij de Nederlandse militairen door de inademing van asbest?

Zo ja, waarom?


5. Zijn alle Nederlandse militairen in Prizrin stofmaskertjes ter beschikking gesteld?

Zo ja, wanneer, wat voor soort stofmaskertjes zijn dit, wanneer worden deze door de militairen gedragen en acht de minister dit een afdoende bescherming?


6. Is de minister bereid dezelfde veiligheidsmaatregelen van toepassing te verklaren op het kamp nabij Prizrin als in Nederland? Zo nee, waarom niet? Zo ja, acht u de tot nu toe genomen maatregelen daarmee in overeenstemming?


7. Is het juist dat op de basis dagelijks luchtmonster worden genomen?

Zo ja, hoe, wanneer, wat zijn de tot nu toe aangetroffen waarden en wat gaat defensie doen als bij zo'n meting een te hoge concentratie aan asbestdeeltjes wordt aangetroffen?


8. Is het Nederlandse militaire personeel op de basis tijdens de voorlichting over asbest verteld dat zij niets te vrezen hebben en er geen gevaar bestaat voor hun gezondheid?

Zo ja, waarop baseert defensie die zekerheid?


9. Wat is voor de Nederlandse militairen de reden geweest om alsnog de noodklok te luiden over deze situatie?

10. Heeft defensie al contact gehad met bezorgde familieleden in Nederland?

Zo nee, bent u bereidt dit alsnog te gaan doen?

 

Deel: ' SP laakt asbestgevaar in Kosovo '
Lees ook