SP

SP: landelijk onderzoek veiligheid basisscholen

SP: landelijk onderzoek veiligheid basisscholen

De fysieke veiligheid op basisscholen laat te wensen over. Dat is de conclusie van een pilot-onderzoek van ICS-Adviseurs te Gouda in opdracht van LOBO, NKO en OUDERS & COO. Het onderzoek is gehouden onder 19 basisscholen in de provincie Utrecht. Fysieke veiligheidsrisico's zijn bijvoorbeeld: blootliggende stekkerdozen en verlengsnoeren in de lokalen, het ontbreken van verkeersremmende maatregelen in de omgeving van de school, het gebruik van gangen als werk-, speel- en opslagruimte, geen veiligheids- of draadglas in deuren, onbeschermde kapstokken en onveilige situaties op het schoolplein. Oorzaak van dit alles ligt in de tekortschietende bekostiging van de scholen met als gevolg achterstallig onderhoud, verouderde inrichting van de school en het ontbreken van preventieve veiligheidsmaatregelen. Naar aanleiding hiervan heeft SP-Kamerlid Harry van Bommel vandaag de volgende vragen gesteld:


1. Is het u bekend dat LOBO, NKO en OUDERS & COO door ICS-Adviseurs te Gouda een pilot-onderzoek hebben laten verrichten naar de fysieke veiligheid van basisscholen?

2. In welke mate wijkt dit beeld af van het beeld dat het ministerie heeft van de fysieke veiligheid in en om basisscholen?

3. Bent u bereid de fysieke veiligheid in en om basisscholen landelijk te onderzoeken?

Indien neen, waarom niet?

4. Deelt u het oordeel dat de fysieke veiligheidsrisico's onder andere worden veroorzaakt door achterstallig onderhoud, de inrichting van de school en het ontbreken van preventieve voorzieningen?

Indien ja, gaat u bevorderen dat deze oorzaken worden bestreden? Indien neen, waar worden de veiligheidsrisico's dan door veroorzaakt?

Zoekwoorden:

Deel: ' SP landelijk onderzoek veiligheid basisscholen '
Lees ook