SP

SP luidt noodklok over wet sociale werkvoorziening
Op dinsdagmiddag 14 maart aanstaande zal er op het Plein, voor de ingang van de Tweede Kamer, een klaagmuur worden gebouwd door mensen die werken in de sociale werkvoorziening. Uit een uitgebreide enquête waaraan ruim 1100 mensen uit de sociale werkvoorziening meewerkten, blijkt dat de werkdruk steeds verder toeneemt, dat het werk in veel gevallen onvoldoende aangepast is aan de mensen, dat de arbeidsomstandigheden te wensen over laten en de werkleiding niet altijd over de noodzakelijke sociale vaardigheden beschikt.

Sinds 1989, toen de budgetfinanciering werd geïntroduceerd in de sociale werkvoorziening, moeten werknemers in sociale werkplaatsen meer marktconform gaan werken. Terwijl de sociale werkvoorziening in het leven is geroepen om het werk geschikt te maken voor de mens, is inmiddels eerder sprake van het omgekeerde. Door deze ontwikkelingen kraakt de noodzakelijke beschutting van de werkplek voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap in al zijn voegen. Vele klachten die bij de SP binnenkwamen leidden tot de enquête die onlangs gehouden is. De ervaringen van de werknemers worden beschreven in het rapport .Mensen over de rooie helpen, dat is wat hier gebeurt..

Bij de inwerkingtreding van de nieuwe wsw in 1998 is bepaald dat vóór 2001 deze wet moet worden geëvalueerd door de Tweede Kamer. Aanstaande dinsdag zullen vele werknemers uit de sociale werkvoorziening Tweede .Kamerleden duidelijk maken dat bij die evaluatie niet het financiële rendement, maar de positie van de werknemer centraal moet staan.

Datum: dinsdag 14 maart
Plaats: Plein (voor de ingang van de Tweede Kamer) Tijd: 12.30 uur

Inlichtingen (tevens rapport op te vragen):
Mariet Berendsen, tel. 06 - 28484745, 026 - 3215733 Jef Kleijnen, tel. 06 . 20523924, 043 - 6014114

14 mrt 00 07:08

Deel: ' SP luidt noodklok over wet sociale werkvoorziening '
Lees ook