Nieuws van de Socialistische Partij


SP maakt bezwaar tegen wegkopen leraren


06-09-99

Met hogere salarissen en betere secundaire arbeidsvoorwaarden proberen middelbare scholen leraren weg te kopen op andere scholen. Het groeiende tekort aan leraren biedt scholen de mogelijkheid om leerkrachten met betere arbeidsvoorwaarden te lokken.

De SP is van mening dat de onderlinge salarisverschillen tussen leraren op dezelfde school de collegiale verhoudingen ondergraven. SP-Kamerlid Harry van Bommel: ,,Het lerarentekort leidt tot onderlinge concurrentie. Leraren worden op deze manier tegen elkaar uitgespeeld.

Bovendien speelt het scholen met hoge ouderbijdragen in de kaart, terwijl scholen met lage ouderbijdragen hierdoor nog moeilijker aan personeel kunnen komen. Om het lerarentekort op te lossen moet het imago van het leraarsberoep worden verbeterd. Dat kan alleen met betere arbeidsvoorwaarden voor alle leraren.'' Van Bommel heeft hierover vandaag de volgende vragen gesteld aan minister Hermans:


1. Kent u het bericht ,,Scholen jagen op elkaars personeel''?


2. Werven scholen voor voortgezet onderwijs leraren op andere scholen door middel van het bieden van een hoger salaris of betere secundaire arbeidsvoorwaarden?

Zo ja, hoe verhoudt dit zich tot de gebruikelijke wijze waarop de onderwijssalarissen worden vastgesteld?


3. Valt deze werkwijze binnen het model van competentiebeloning zoals u dat voor ogen heeft?

Zo neen, welke maatregelen gaat u nemen om dit te voorkomen?


4. Deelt u de mening dat onderlinge salarisverschillen tussen leraren op dezelfde school de onderlinge collegiale verhoudingen ondergraven?

Zo neen, waarom niet?

Deel: ' SP maakt bezwaar tegen wegkopen leraren '
Lees ook