Nijmegen, 1 mei 1999

SP MAAKT PARTIJ MILLENNIUMPROOF

Tijdens haar 8ste congres in Nijmegen hebben de 800 afgevaardigden van de 25.000 leden van de partij de SP naar beste vermogen millenniumproof gemaakt. Na de landelijke doorbraak in de tweede helft van de jaren ’90 gaat de SP in de komende tijd haar aandacht richten op het verder versterken van de partijbasis. De daarvoor nodige modernisering kreeg grote steun van de congresafgevaardigden.

Prioriteit wordt gegeven aan de uitbouw van activiteiten in de richting van jongeren en migranten. Concrete stappen daarbij zijn het op het congres gelanceerde nieuwe jongereninitiatief ‘ROOD, jongeren in de SP’ en de instelling van een nieuwe werkgroep migrantenbeleid. Traditionele actieterreinen als werken, wonen, milieu en gezondheidszorg blijven echter ook in de toekomst van groot belang, zo stelde het congres vast. Op alle terreinen blijft de koppeling tussen parlementaire en buitenparlementaire activiteiten essentieel, zo bepaalde het congres, dat verder vastlegde dat dit najaar een extra congres volgt de actualisering van de politieke uitgangspunten van de SP als enige agendapunt.

Het congres herkoos partijvoorzitter Marijnissen en algemeen secretaris Kox. Onder de overige negen rechtstreeks gekozen leden van het partijbestuur bevinden zich vijf nieuwkomers, van wie er drie jonger dan 30 jaar zijn. Dat past bij de wens tot vernieuwing en verjonging van de partijleiding. Om de invloed van de basis in de leiding van de partij te vergroten wordt het aantal vanuit de regio’s gekozen leden van het partijbestuur verdubbeld.

Ter verbetering van de kwaliteit van de verschillende onderdelen van het politieke werk worden extra middelen vrijgemaakt voor scholing en opleiding van leden, kaders en volksvertegenwoordigers. Daarmee denkt de partij de groeistuipen die zich op enkele plaatsen in het land voordeden na de grote winst bij de vorige raadsverkiezingen, met succes te kunnen bestrijden. De SP is al enkele jaren op rij de snelstgroeiende partij van het land. In ledental gemeten is ze inmiddels tot de vierde plaats opgeschoven achter CDA, PvdA en VVD.

Meer informatie: Tiny Kox
010 2435548 / 06 51329760

Deel: ' SP maakt partij millenniumproof '
Lees ook