SP

Maatregel tegen lerarentekort bedreigt kwaliteit

EMBARGO TOT 13 APRIL 1999, 13.30 UUR

SP: maatregelen bestrijding lerarentekort bedreigen kwaliteit onderwijs

De SP ziet weinig heil in de maatregelen om het lerarentekort terug te dringen die de minister en staatssecretaris van Onderwijs voorstellen in de notitie 'Maatwerk voor morgen'. SP-Kamerlid Harry van Bommel: ,,Ze komen te laat en zijn volstrekt onvoldoende''. Van Bommel is van mening dat van de kant van de bewindslieden niet alles op alles wordt gezet om te voorkomen dat in de toekomst groepen nog vaker bij elkaar worden gezet of -in het ergste geval- naar huis worden gestuurd.

Het enige nieuwe voorstel dat wordt gedaan is om onbevoegden voor de klas te zetten. De SP heeft hier grote bedenkingen bij. Zij vreest dat dit ten koste zal gaan van de kwaliteit van het onderwijs en leidt tot verdere erosie van het imago van het leraarschap. Volgens de SP moet het aanzien van het beroep van leraar worden verbeterd door betere salariëring en taakverlichting.

De SP is teleurgesteld over de resultaten van de extra inspanningen tot nu toe. De instroom van eerstejaars op de Pabo's is weliswaar met 25 procent toegenomen, maar deze studenten studeren pas over vier jaar af. De campagne om de 'stille reserve' te mobiliseren heeft tot nu toe geleid tot iets meer dan driehonderd herintreders die weer voor de klas staan.

Zoekwoorden:

Deel: ' SP Maatregel tegen lerarentekort bedreigt kwaliteit '




Lees ook