Den Haag, 20 augustus 1999

SP: Maatregel zelfzorg onjuist en overhaast

SP-kamerlid Kant heeft principiele bezwaren tegen de maatregel van minister Borst om zelfzorgmiddelen op recept niet meer te vergoeden. Bovendien is het Kamerlid het niet eens met de overhaaste invoering per 1 september, die volgens Kant in strijd is met eerdere toezeggingen. Agnes Kant: "Het verstandigst is de maatregel aangaande zelfzorgmiddelen af te blazen en in overleg met apothekers en artsen te zoeken naar mogelijkheden om echte bezuinigingen te bewerkstelligen zoals het terugdringen van het voorschrijven van dure middelen. In elk geval dient de maatregel te worden uitgesteld omdat de voorbereidingstijd voor de betrokkenen te kort is." Kant heeft minister Borst de volgende vragen gesteld.


1. Herinnert u zich dat u, in reactie op een Kamermotie betreffende de voorbereidingstijd bij beleidswijzigingen, heeft toegezegd er alles aan te doen om bij nieuwe beleidsmaatregelen een redelijke termijn tot voorbereiding voor de betrokkenen in acht te nemen, inclusief tijdige en voldoende publieksvoorlichting? (1)

2. Heeft u een brief van vier grote softwarehuizen ontvangen waarin zij te kennen geven dat de voorbereidingstijd voor aanpassing van de programmatuur aangaande de maatregelen zelfzorgmiddelen en chronisch zieken te kort is, mede in verband met de drukte rond het millenniumprobleem? (2,3) Zo ja, heeft u begrip voor deze problemen en bent u dan ook bereid de maatregel uit te stellen zoals de LHV vraagt?

3. Indien u de maatregel toch doorvoert per 1 september, betekent dat dan dat de problemen op het bordje van de artsen en apothekers komt te liggen en vindt u het verantwoord deze beroepsgroepen extra te belasten?
4. Is het waar dat de voorlichtingscampagne van het ministerie zelf pas eind augustus startklaar is en dat de publieksvoorlichting momenteel via advertenties in landelijke en regionale bladen plaats vindt? Zo ja, denkt u hiermee het publiek voldoende te bereiken?

5. Erkent u dat vanwege bovenstaande bezwaren opnieuw een maatregel met te korte voorbereidingstijd wordt ingevoerd en dat dit in strijd is met uw eerdere toezegging aan de Kamer?

6. Herinnert u zich de toezegging naar aanleiding van een tweede Kamermotie over de gevolgen van de aanpassing van de vergoedingslimiet in het GVS, dat u eventuele negatieve gevolgen voor patienten nauwlettend zult volgen en eventueel ongedaan zult maken? (1) Zo ja, heeft u nog overleg hierover met het patienten, zijn alle onrechtvaardigheden uit het systeem gehaald en kunt u in het bijzonder ingaan op de vergoeding van Fraxiparine, Sirdalud, Clexane en Dekapine?

(1) Plenair debat over geneesmiddelenmaatregelen (Handelingen 3 februari 1999
(2) Rotterdams Dagblad 16 augustus
(3) Antwoord op Kamervragen Kant (2989916120)

Voor meer info: Agnes Kant 06-51262918

Deel: ' SP Maatregel zelfzorg onjuist en overhaast '
Lees ook