SP

SP: malafide huisbazen hard aanpakken

Den Haag, 10 februari 2000

SP Tweede-Kamerlid Remi Poppe dringt er bij staatssecretaris Remkes en minister Korthals op aan om malafide huisbazen strafrechtelijk en civielrechtelijk harder aan te pakken. 'Tegen dit soort huisbazenterreur zijn er maar twee remedies: kaal plukken of de bak in', aldus Poppe, naar aanleiding van een nieuw geval van intimidatie van huurders in de Amsterdamse Spinozastraat door een particuliere huisbaas.

De SP heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk aangedrongen om de positie van huurders van particuliere eigenaren te versterken: er zouden richtlijnen moeten komen voor een verantwoord beheer, met inbegrip van de verplichting om jaarlijks verantwoording af te leggen over inkomsten en uitgaven. Particuliere huisbazen zouden ook een deel van de huuropbrengst verplicht moeten storten in een onderhoudsfonds. Huisbazen die bij herhaling huurverhoging vragen boven het wettelijk maximum dienen strafrechtelijk vervolgd te kunnen worden. Nu kan de huurcommissie alleen de huurverhoging ongedaan maken. Dit betekent dat verhuurders zonder enig risico kunnen proberen ontwettige huurverhogingen door te voeren. Staatssecretaris Remkes heeft in het verleden aanscherping van de regel-geving steeds afgewezen. De laatste maanden lijkt zijn standpunt wat opgeschoven te zijn, na een werkbezoek aan de gemeente Diemen, een bolwerk van torenhoge huren.

Vragen SP:

1. Heeft u kennis genomen van het artikel 'Onze woning is veranderd in een vrijstaat' , herinnert u zich uw antwoorden op onze eerdere schriftelijke vragen over de particuliere huursector en herinnert u zich de suggesties die wij gedaan hebben met betrekking tot de particuliere huursector bij de behandeling van de begroting VROM 1999 ?


2. Acht u -mede in het licht van uw voortschrijdend inzicht in de praktijken op delen van de particuliere huurmarkt- inmiddels gronden aanwezig om de regelgeving (Wetboek van Strafrecht, Burgerlijk Wetboek) aan te scherpen? Ziet u mogelijkheden om in het kader van de lopende herziening van het BW (wetsvoorstellen 26089 en 26090) met aanvullende regelgeving te komen?

3. Wat is uw mening over de suggesties van de Woonbond om malafide praktijken zwaarder te straffen, bv. in de vorm van forse boetes en om plaatselijke meldpunten voor dergelijke praktijken in te stellen?

Inlichtingen:
Remi Poppe, tel.(070)3182802, Paulus Jansen, tel.(06)51844755

10 feb 00 12:07

Deel: ' SP malafide huisbazen hard aanpakken '
Lees ook