SP: meer beleid om dakloosheid te voorkomen

De Tweede-Kamerfractie van de SP heeft opheldering gevraagd over de toename van het aantal daklozen van 20%. Met name ook de toename van vrouwen en kinderen en hele gezinnen die op straat komen is verontrustend. De toename van dakloosheid kan niet los gezien worden van de verdieping van de armoede, de toename van het aantal huisuitzettingen en de wachtlijsten in de zorg. De SP vindt dat er meer gedaan moet worden om dakloosheid te voorkomen. Daarnaast moet er nodig uitbreiding komen van de capaciteit voor opvang en crisisopvang, die nu al regelmatig daklozen de deur moet wijzen wegen een te kort aan plaatsen. SP-Kamerlid Kant (SP) heeft de volgende vragen gesteld aan staatssecretaris Vliegenthart:


1. Heeft u kennisgenomen van de verontrustende cijfers over de stijging van het aantal daklozen met 20%, waaronder ook een toename van het aantal vrouwen met kinderen en gezinnen? (1,2)

2. Wat is uw reactie hierop en op het feit dat met name ook kinderen en vrouwen en hele gezinnen op straat komen te staan?
3. Wat zijn volgens u de oorzaken van deze toename?
4. Geeft de toename in uw ogen aan dat het beleid er onvoldoende in slaagt om dakloosheid te voorkomen?

5. Is deze verontrustende toename reden voor nader onderzoek naar de oorzaken van deze toename, om beter beleid te kunnen voren om dakloosheid te voorkomen?

6. Is de toename reden voor aanpassing van uw beleid als het gaat om preventie, maar ook wat betreft de capaciteit voor opvang en crisisopvang?
7. Erkent u dat het budget voor de opvang van dak- en thuislozen niet toereikend is, zeker nu blijkt dat de omvang van het aantal mensen dat opgevangen moet worden fors verhoogd is? Zo ja, bent u bereid dit budget te verhogen?

(1) R1, 1-7-1999
(2) Jaarverslag Leger des Heils

Meer informatie: Agnes Kant, 06 - 51 26 29 18

 

Deel: ' SP meer beleid om dakloosheid te voorkomen '
Lees ook