SP

De noodkreet van de drie stedelijke openbaar vervoersbedrijven GVB (Amsterdam), RET (Rotterdam) en HTM (Den Haag) moet volgens de SP worden beantwoord met een verdubbeling van het aantal toezichthouders naar 2000 en het verbeteren van de beloning. Volgens de vervoersbedrijven is er sprake van toenemende agressie en mijdt daarom een groeiend aantal reizigers de metro en de tram. Om die ontwikkeling te keren moeten toezichthouders meer verantwoordelijkheden krijgen en dient hun salaris te stijgen. Om aan deze wensen tegemoet te komen zullen de toezichthouders vermoedelijk niet in de Melkertregeling maar rechtstreeks bij de vervoersbedrijven in dienst moeten komen. Dat zou kunnen indien de overheid de subsidie die per Melkertbaan wordt betaald, rechtstreeks aan de vervoersbedrijven wordt uitgekeerd.

SP-Kamerleden Van Bommel en De Wit hebben naar aanleiding van de noodkreet van de vervoersbedrijven de volgende vragen gesteld aan minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat en aan minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 1. Kent u het bericht 'Noodkreet openbaar vervoer' uit het AD van vandaag?

2. Is het juist dat agressie in het openbaar vervoer steeds vaker en in steeds meer vormen voorkomt en dat hierdoor een groeiend aantal reizigers de metro of de tram mijdt?


3. Hoe staat u tegenover een verdubbeling van het aantal toezichthouders in tram, metro en bus, zoals gevraagd door de vervoersbedrijven GVB, RET en HTM?

4. Erkent u de door deze vervoersbedrijven geschetste problemen rond de toezichthouders die onder "de Melkertregeling" vallen?
5. Hoe staat u tegenover de door genoemde bedrijven bepleite verruiming van verantwoordelijkheden en het in verband daarmee geven van extra scholing?

6. Wat is uw commentaar op het hoge ziekteverzuim van de toezichthouders?

7. Wat vindt u van de relatie die gelegd wordt tussen dit hoge ziekteverzuim en de structureel te lage beloning van deze toezichthouders?
8. Geven deze nieuwe ervaringen met de beloning van de Melkertbanen u geen aanleiding voor de toezichthouders een hogere beloning mogelijk te maken? Zo nee, waarom niet?

9. Bent u bereid de subsidie die de overheid per Melkertbaan betaalt rechtstreeks aan de vervoersbedrijven uit te keren om deze bedrijven meer ruimte te bieden om de toezichthoudende taken te organiseren?

Deel: ' SP Meer toezichthouders in OV en betere beloning '
Lees ook