Zie ook:
GroenLinks: Onderwijs is Emancipatie
VVD: "Sluit slechte en/of radicaliserende islamitische scholen"
PvdD: Geen godsdienstdiscriminatie bij toelating bijzondere scholen
Trots op Nederland wil afschaffing van het bijzonder onderwijs


SP: Met dubbele wachtlijsten apartheid in basisonderwijs bestrijden


Antwoord van de SP op vijf cruciale vragen over onderwijs en integratie

DEN HAAG, 20100412 -- Ayaan Hirsi Ali heeft in het programma Pauw en Witteman, donderdag 16 maart 2010, een pleidooi gehouden voor een verbod op islamitische scholen. De ideen van de politieke islam moeten volgens haar actief bestreden worden in plaats van genegeerd of getolereerd. "Zoals de heer Balkenende in 2002 zei, dat is een gevangenis van achterstand, van jihadisme en radicalisering", aldus Ayaan Hirsi Ali. Nieuwsbank vroeg de Tweede-Kamerfractie van de SP naar haar standpunt hierover.

1. In hoeverre is de SP het eens met Ayaan Hirsi Ali dat het islamitisch onderwijs een voedingsbodem is voor de radicaal politieke islam?

Islamitisch onderwijs zou een voedingsbodem voor de radicaal politieke islam kunnen zijn. Net zoals armoede en uitsluiting dat zouden kunnen zijn.

2. Welke rol moet het onderwijs volgens de SP spelen bij de integratie van immigranten en hun kinderen in de Nederlandse samenleving?

Onderwijs is heel belangrijk voor de integratie. Wij willen dan ook dat basisscholen gemengde scholen worden. Zie vraag 3.

3. Is de SP voor een grondwetswijziging zodat islamitische scholen verboden zouden kunnen worden?

Orthodoxe (en islamitische) scholen zijn per definitie eenzijdig samengesteld qua leerlingen. Daarom vinden wij deze scholen in het kader van de integratie onwenselijk.
Integratie wordt bereikt door gemengde scholen. Daarom willen we dat scholen dubbele wachtlijsten hanteren: n voor leerlingen met achterstand en n voor leerlingen zonder achterstand. Idealiter nemen alle scholen deel aan dit plan. Dat kan ertoe leiden dat orthodoxe (en islamitische) scholen hun bestaansrecht verliezen.

4. Is de SP voorstander van inrichting van het onderwijs naar Frans model, godsdienstig neutraal onderwijs voor iedereen?

De SP is voorstander van godsdienstig neutraal onderwijs. Maar als bijzondere scholen zich houden aan een acceptatieplicht en meewerken aan afspraken om gemengde scholen te worden, kunnen zij blijven bestaan.

5. Wat is het standpunt van de SP over de groeiende apartheid in het onderwijs tussen "witte" en "zwarte" scholen?

De SP vindt de groeiende apartheid een zeer ernstig probleem. Uit alle onderzoeken blijkt dat het apart laten opgroeien van kinderen met een verschillende afkomst, leidt tot ongelijkheid van kansen. Dat geldt voor wijken en scholen. De Verenigde Naties concludeerden in 2000 al dat het Nederlandse onderwijs een onaanvaardbare segregatie in de hand heeft gewerkt. Alleen bij onderwijs waarbij kinderen ongeacht hun afkomst of achtergrond met elkaar opgroeien, krijgt integratie een serieuze kans. De groei van het aantal zwarte scholen dient zo spoedig mogelijk afgeremd te worden. Dat kan indien de regering een gericht spreidingsbeleid gaat voeren op basis van dubbele wachtlijsten. Betrokkenen (gemeenten, schoolbesturen, ouders) worden aangespoord om afspraken te maken over een evenwichtig toelatingsbeleid voor alle basisscholen.

SP kamerleden Jasper van Dijk en Sadet Karabulut
www.sp.nl/integratie
www.sp.nl/sadetkarabulut


Deel: ' SP Met dubbele wachtlijsten apartheid in basisonderwijs bestrijden '
Lees ook