Den Haag, 6 augustus 1999

SP: Nederland moet vragen om uitlevering Pinochet

De Spaanse procureur Rubira heeft gevraagd het verzoek aan Engeland om de Chileense ex-dictator Pinochet aan Spanje uit te leveren nietig te verklaren. De SP wil dat de Nederlandse regering maatregelen neemt om te voorkomen dat Pinochet alsnog op vrije voeten wordt gesteld. Het argument van Rubira is dat marteling in Spanje alleen verboden is als middel tot het afdwingen van een bekentenis. Volgens hem waren de martelingen onder het bewind van Pinochet 'slechts' een middel tot terreur en derhalve volgens de Spaanse wet niet strafbaar. SP fractievoorzitter Jan Marijnissen vindt dat Pinochet berecht moet worden, of dat nu in Engeland, Spanje, België, Frankrijk, Zwitserland of Nederland gebeurt. Hij stelde de volgende vragen aan de ministers van buitenlandse zaken en justitie.


1. Kent u het berichten dat de Spaanse procureur Rubira heeft verzocht om annulering van het verzoek van Spanje aan Engeland om de Chileense ex-dictator Pinochet uit te leveren? (1)


2. Deelt u de mening dat het betreurenswaardig zou zijn als ex-dictator Pinochet alsnog door Engeland op vrije voeten wordt gesteld en een proces wegens ernstige schendingen van de mensenrechten ontloopt?


3. Beschikt het Openbaar Ministerie op dit moment over voldoende bewijsmateriaal om vervolging tegen ex-dictator Pinochet in te stellen (in de zin van artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering of artikel 5 van de Uitvoeringswet Folteringsverdrag)?

Zo ja, bent u dan bereid Engeland om uitlevering van Pinochet te verzoeken?

Zo nee, waarom niet en bent u dan bereid er bij uw Belgische, Franse en Zwitserse collega's op aan te dringen hun destijds ten gunste van Spanje ingetrokken uitleveringsverzoeken nogmaals bij Engeland in te dienen?


4. Kunt u, gezien de mogelijke spoed die geboden is, deze vragen binnen enkele dagen beantwoorden?

(1) - La fiscalía de la Audiencia Nacional solicita 'la libertad de Augusto Pinochet', El Pais 6 augustus 1999.


- Radio 1, 6 augustus 12.30 uur.

 

Meer informatie:

Jan Marijnissen, 070-3182802, 0412-633528, 06-51212339

Johan van den Hout, 070-3183820, 013-5440293, 06-59100815

Deel: ' SP Nederland moet vragen om uitlevering Pinochet '
Lees ook