Nieuws van de Socialistische Partij


Niet boren onder Wad - ook niet in de toekomst


07-12-99

De SP fractie acht het besluit van het Kabinet om thans nog geen vergunning voor gaswinning in het Waddengebied te verlenen thans winst, maar met verlies in de toekomst.
Het besluit dat er "thans geen basis aanwezig is om de gevraagde vergunning te verlenen" acht de SP-fractie niet in lijn met de meerderheidsuitspraak van de Kamer om redenerend vanuit het voorzorgbeginsel geen nieuwe mijnbouwactiviteiten in het Waddengebied toe te staan. Het uitstelbesluit van het Kabinet is ook niet in overeenstemming met de uitspraak van geraadpleegde deskundigen, die zeggen dat "de wetenschap nooit absolute zekerheid kan geven". Deze constatering van de geraadpleegde deskundigen rechtvaardigt een onverkort uitvoeren van de motie Witteveen-Hevinga. De Kamer moet daarom, volgens de SP, de rug recht houden en dit "nu niet maar mogelijk straks wel" besluit van het Kabinet afwijzen.

Het Kabinet wil de komende jaren benutten om voortschrijdend inzicht te krijgen in de vraag of resterende onzekerheden over de mogelijkheid tot het vervullen van sluitende voorwaarden kunnen worden weggenomen. Dit standpunt acht de SP-fractie niet in overeenstemming met de uitspraak van geraadpleegde deskundigen dat sluitende voorwaarden nooit gebaseerd kunnen zijn op absolute wetenschappelijke zekerheden. Daarom blijft naar de mening van de SP alleen het voorzorgbeginsel als juiste en harde uitspraak van de Kamer, om geen nieuwe mijnbouwactiviteiten toe te staan recht overeind.

Deel: ' SP Niet boren onder Wad, ook niet in de toekomst '
Lees ook