SP

Nieuwe studiefinanciering lost problemen niet op

Nieuwe studiefinanciering lost problemen niet op

De vandaag gepresenteerde plannen voor de studiefinanciering veranderen nauwelijks iets aan de bestaande problemen. Zo komt geen einde aan de schuldenproblematiek voor studenten uit lage inkomensgroepen en blijft de weigerachtigheid van ouders met hoge inkomens om de volledige ouderlijke bijdrage aan hun kinderen onbestraft. De plannen stellen vooral teleur omdat zowel PvdA als VVD en D66 in hun verkiezingsprogramma's grote wijzigingen in het stelsel hebben voorgespiegeld. Bovendien blijkt Hermans als minister over veel minder fantasie te beschikken dan als voorzitter van de commissie die eerder voorstellen deed voor een nieuw stelsel. Zijn eerdere ideeën om de situatie voor leerlingen in het MBO te verbeteren zijn bijvoorbeeld gesneuveld.

De SP vraagt zich af waar het idee om de studiefinancieringsrechten over een periode van 10 jaar op te kunnen nemen vandaan komt. Nu reeds kunnen studenten zich voor maximaal 12 maanden laten uitschrijven om in het buitenland stage te lopen of om tussentijds te werken. Er zijn geen aanwijzingen dat dit voor veel studenten te weinig is. Het verhogen van de leeftijdsgrens naar 30 jaar beoordeelt de SP positief. Tegelijkertijd vraagt kamerlid Harry van Bommel zich af waarom de leeftijdsgrens niet helemaal wordt losgelaten. Het kabinet spreekt vaak over 'een leven lang leren' maar wil mensen daar nog steeds niet toe in staat stellen. Aangezien het aantal maanden dat een student studiefinanciering kan krijgen beperkt blijft tot 48, is er geen reden meer om een leeftijdsgrens aan te houden. Bij de behandeling van het wetsvoorstel zal de SP voorstellen de leeftijdsgrens definitief te laten vervallen.

De veranderingen in het stelsel zijn volgens de SP marginaal en lossen de echte problemen niet op. Door verhoging van de basisbeurs en fiscalisering van de ouderlijke bijdrage zou de positie van de student versterkt kunnen worden. Voortmodderen met het bestaande stelsel betekent volgens de SP slechts uitstel van een fundamentele wijziging ervan.

Deel: ' SP Nieuwe studiefinanciering lost problemen niet op '
Lees ook