SP

SP: Nu duidelijkheid over medewerking oorlogsvoorbereidingen

Kamerleden Harry van Bommel en Krista van Velzen hebben namens de SP vragen gesteld aan de regering over Amerikaanse militaire transporten door Nederland ter voorbereiding van een aanval op Irak. Zij willen opheldering over afspraken met de VS en de juridische basis daarvan. Voorwaarde voor een 'Host Nation Support-overeenkomst' is dat er een crisis, bijna-oorlog of oorlog is. De regering ontkende tot nu toe dat ze medewerking verleent aan oorlogsvoorbereidingen.

De SP vraagt het kabinet of het bericht uit de Telegraaf van vrijdag klopt, waarin wordt gemeld dat momenteel Britse en Amerikaanse militaire goederen via de haven van Rotterdam worden verscheept naar het Midden-Oosten ten behoeve van een aanval op Irak. Ook wil de SP weten of dat vervoer georganiseerd wordt met behulp van Nederlandse particuliere ondernemingen en zo ja, welke, en of het juist is dat het ministerie van Defensie niet op de hoogte is van deze transporten.

Een andere vraag is welke juridische basis ten grondslag ligt aan deze transporten. België heeft een bilaterale overeenkomst gesloten met de VS over het transport van troepen en militair materieel, maar of Nederland dat ook heeft gedaan, is niet duidelijk. De details van zo'n overeenkomst zouden snel moeten worden overlegd aan het parlement. Vooral ook omdat de 'Host Nation Support-overeenkomst', zoals die voor dit soort gelegenheden wordt gesloten, is bedoeld 'for use in crisis, transition to war, and wartime'. Als een dergelijke overeenkomst is aangegaan, bestaat volgens de regering blijkbaar een crisis, een bijna-oorlogssituatie of oorlog. Opheldering hierover is voor Van Bommel van groot belang: 'Nederland moet zich niet stapje voor stapje een oorlog in laten rommelen.'


Meer informatie: Harry van Bommel 06 22 78 80 43; Krista van Velzen 06 18 30 58 66

31 jan 03 22:00

Deel: ' SP Nu duidelijkheid over medewerking oorlogsvoorbereidingen '
Lees ook