Den Haag, 2 december 1999

Opnieuw is een overleg tussen overheid en sociale partners vastgelopen. De Algemene Onderwijsbond (Aob) stapte gisteren uit een overleg met de minister over de arbeidsvoorwaarden in het basisonderwijs omdat hij weigerde vragen te beantwoorden over leerkrachten in allochtone levende talen. "Er is nu sprake van vastgelopen overleg over de sociale zekerheid (De Vries), Schiphol (Netelenbos en Pronk), de landbouw (Brinkhorst) en het onderwijs (Hermans). Dit zijn geen incidenten, dit is een ware Poldercrash" meent SP-Kamerlid Harry van Bommel. Volgens hem is dit het einde van het poldermodel .

De minister weigert te overleggen over het sociaal beleid voor leerkrachten in allochtone levende talen terwijl de Aob dit al verschillende malen had gevraagd. Het was reden voor de Aob om op te stappen uit het overleg. Ongeveer duizend Oalt-leerkrachten kunnen hun baan verliezen door de regeling dat allochtone leerlingen alleen nog buiten schooltijd in hun eigen taal les mogen krijgen. De SP en de Aob pleiten beiden voor de omscholing van de Oalt-leerkrachten tot groepsleerkracht, zodat zij behouden blijven voor het onderwijs.

In een poging te redden wat er nog te redden valt, stelt Van Bommel vandaag de volgende vragen aan minister Hermans:


1.Kent u het bericht "Onderwijsbond stapt uit overleg"?
2.Is het juist dat u geen antwoord wilt geven op vragen van de Aob over sociaal beleid voor Oalt-leraren? Zo ja, waarom weigert u dat? Zo nee, waarom heeft de Aob het overleg dan opgeschort?

3.Deelt u de opvatting dat het wenselijk is dat Oalt-leerkrachten worden omgeschoold tot groepsleerkracht zodat zij behouden blijven voor het onderwijs? Zo ja, welke mogelijkheden zijn er op dit moment daartoe voor deze leerkrachten en in welke mate wordt daar gebruik van gemaakt?
4.Bent u van mening dat er op dit moment voldoende mogelijkheden zijn voor Oalt-leerkrachten om te worden omgeschoold tot groepsleerkracht? Zo nee, wat gaat u doen om die mogelijkheden te verruimen?

5.Wat gaat u doen om uit deze impasse met de Aob te geraken?

Deel: ' SP 'onderwijsoverleg vastgelopen, poldercrash een feit' '
Lees ook