Socialistische Partij afdeling Utrecht

UITNODIGING
Bent u al: ZWAAR GESTOORD?!
Met de vordering van de wijk Zenderpark worden steeds meer mensen zwaar gestoord door de middengolfzenders in de directe nabijheid. De afdeling Ijsselstein-Nieuwegein van de SP heeft de klachten in november vorig jaar door middel van een enquete in kaart gebracht. Binnenkort zal de Tweede Kamer zich moeten uitspreken over de verdeling van nieuwe frequenties voor de FM en de middengolf. Dit is een goede gelegenheid om de Ijssel-steinse stoorzenders uit te faseren naar de FM. Maar: dan moet het oplossen van de overlast wel voorrang krijgen boven het verkopen van de beschikbare frequenties aan nieuwe commerciële zendgemachtigden. Of dit lukt is afhankelijk van de druk die vanuit de bevolking op de Tweede Kamer wordt uitgeoefend!

Daarom organiseert de SP op donderdag 25 februari a.s. om 20.00 uur een openbare avond over de zenderproblematiek. Het programma ziet er als volgt uit: allereerst zal Paulus Jansen, statenlid SP en initiatiefnemer van de enquete Zenderpark, verslag doen van de resultaten van de enquete. Vervolgens geeft Remi Poppe, Tweede-Kamerlid SP (woordvoerder milieu) een toelichting op de besluiten die binnenkort in de Tweede Kamer genomen zullen worden. Tenslotte zal Paul Jonas, als huisarts verbonden aan Ons Medisch Centrum in Zoetermeer, ingaan op de medische aspecten van elektro-magnetische straling. Hierbij wordt ook de aktuele discussie over de GSM-zenders betrokken.
Na een korte pauze is er ruimschoots gelegenheid voor debat!

De bijeenkomst vindt plaats in: zaal De Poort, Poortdijk/ Andorrastraat 2, IJSSELSTEIN. Zaal open: 19.30 uur.

Routebeschrijving naar zaal De Poort vanuit wijk Zenderpark:


* Zenderpark uit Provinciale weg richting Nieuwegein
* bij de Hoge Biezen de Provinciale weg af (linksaf)
* direct rechtsaf Beneluxweg

* linksaf Utrechtseweg

* rechtsaf Frankrijkstraat

* linksaf Andorrastraat

Hier kunt u parkeren en ziet u aan de linkerkant de Poort. Kaart

Inlichtingen:
Wout v.d. Lit, tel.(030)6883516
Top

Deel: ' SP openbare avond over zenderstoring in IJsselsteinse wijk '
Lees ook