Nieuws van de Socialistische Partij


SP wil opheldering over stort poederverf in Derde Merwedehaven

26-03-99 Het Tweede-Kamerlid Remi Poppe (Socialistische Partij) vraagt minister Pronk opheldering over het bericht dat PROAV, het provinciaal afvalverwerkingsbedrijf van Zuid-Holland, illegaal 800 vaten poederverf gestort zou hebben op haar terrein aan de Derde Merwedehaven in Dordrecht. Het afval zou afkomstig zijn van Dapemo VVW, dat een havenontvangstinstallatie exploiteert in de Botlek. Poppe wil daarom ook weten of Dapemo wel over de benodigde vergunningen beschikt om dergelijk vast afval te verwerken.

Vragen SP:

1. Kent u het bericht ,,Dordt laaiend over illegale stort PROAV; politiek eist tijdelijke sluiting afvalbedrijf'' (1)

2. Klopt het dat het afvalbedrijf PROAV in 1998 ruim 800 vaten poederverf gestort heeft op het terrein van de Derde Merwedehaven in Dordrecht?

3. Zo ja:

- zijn hiervoor de benodigde vergunningen verleend?
- Waarom zijn de partijen niet voor eindverwerking aangeboden bij een verbrandingsoven voor chemisch afval?

- wat is de samenstelling van de verf?

- Is het wegens milieurisico's noodzakelijk de vaten te verwijderen?

4. Indien gestort is zonder vergunning:

- hoe is het mogelijk dat dit semi-overheidsbedrijf herhaaldelijk de wet overtreedt?

- Welke sanctie wordt getroffen tegen de overtreder(s)?
- welke maatregelen denkt u te nemen om herhaling te voorkomen?

5. Is de poederverf aan PROAV aangeboden door Dapemo VVW? Beschikt dit bedrijf over een vergunning om dergelijke stof in te nemen en zo ja: heeft men zich aan de vergunningvoorwaarden gehouden?

Inlichtingen:
R.Poppe, tel. (06) 5335 9394
P.Jansen, tel. (070) 318 3802

(1) Dordtenaar, 26 maart 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' SP Opheldering stort poederverf in Derde Merwedehaven '
Lees ook