Den Haag, 1-10-1999

De SP is erg bezorgd over het nucleaire ongeval dat zich heeft voorgedaan in Japan. Ook Nederland laat haar kernafval opwerken in een nucleaire opwerking- en brandstoffabricage complex zoals die in Japan. Nederland heeft voor het afval van de kerncentrale Dodewaard en Borssele opwerkingscontracten gesloten met een Britse en een Franse opwerkingsfabriek waar ook nucleaire brandstof wordt gefabriceerd. Beide fabrieken komen geregeld in het nieuws door radioactieve lozingen en frequente stralingsgerelateerde ziektes bij omwonenden.

Remi Poppe, Tweede-Kamerlid SP, wil dat de regering de veiligheidssituatie bij de opwerking van de Nederlandse splijtstofstaven in Engeland en Frankrijk laat onderzoeken. Hij vreest dat het rampenplan, netals in Japan, ook in Engeland en Frankrijk niet adequaat is. Hij vraagt een opschorting van transporten van Nederlandse gebruikte splijtstofstaven naar de twee Europese nucleaire fabrieken. Dit in afwachting van zekerheid over de veiligheidssituatie.

Hij stelt de volgende vragen aan de minister van Economische Zaken:
1. Kent u de berichten over het ongeval in de nucleaire opwerking-, c.q. brandstoffabricage fabriek in het Japanse Tokai Mura op 29 september 1999? (1)

2. Kunt u informatie geven over de juiste oorzaken en het verloop van dit ongeval in de Tokai Mura fabriek in Japan?

3. Zijn er overeenkomsten tussen de productiemethoden in de Tokai Mura fabriek in Japan en de nucleaire complexen Sellafield (Firma BNFL, Verenigd Koninkrijk) en La Hague ( Firma Cogéma, Frankrijk)?
4. Kan er in bovengenoemde Europese complexen een zelfde ongeluk qua werkmethoden plaatsvinden door het gebruiken van onjuiste doseringen grondstoffen? Zo ja, wat voor stappen gaat u ondernemen om dit te voorkomen? Zo nee, wat is het verschil?

5. Zijn de risico's op een dergelijk ongeluk, met zoals het zich laat aanzien grote gevolgen voor de directe omgeving, niet van dermate omvang dat Nederland de opwerkingscontracten met Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk dient te herzien.

6. Kunt u een onderzoek laten instellen naar deze risico's en in afwachting daarvan de voorgenomen transporten naar de genoemde opwerkingsfabrieken opschorten?

Informatie:
Remi Poppe: 070-3182802 / 06-53359394
Paulus Jansen: 070-3183802

(1) meerdere ANP berichten "Kernongeval Japan" 29/09/1999

Deel: ' SP opschorting transport en opwerking Nederlands kernafval '
Lees ook