Nieuws van de Socialistische Partij


Opsluiting gehandicapten beschamend

12-04-99

De SP-fractie wil snel een debat in de Tweede Kamer over het inspectierapport waaruit blijkt dat jaarlijks 8000 keer mensen in een instelling worden afgezonderd of opgesloten. ,,In sommige situaties zijn dergelijke maatregelen waarschijnlijk onvermijdelijk. Maar het is ronduit beschamend dat mensen worden vastgebonden of opgesloten, simpelweg omdat men niet voldoende personeel heeft of de groepen te groot zijn'', aldus SP-kamerlid Agnes Kant.

Drie jaar geleden stelde de inspectie al vast dat bij ruim een kwart van de bewoners van instellingen voor verstandelijk gehandicapten enigerlei van vrijheidsbeperking werd toegepast. In het recente rapport 'Zorg onder beperking opnieuw bekeken' concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat vrijheidsbeperking nog steeds wordt toegepast om oneigenlijke redenen, bijvoorbeeld personeelsgebrek. Uit gesprekken met instellingen maakt de inspectie op dat afzondering vaak het gevolg is van een tekort aan faciliteiten, zoals het wonen in een te grote groep. De Federatie van Ouderverenigingen en de VGN wijzen daarnaast het ontbreken van goede zorg en dagbesteding aan als oorzaken.

Vanuit de Tweede Kamer is er al meermaals aangedrongen op extra middelen en uitbreiding van de dagbesteding. Hetzelfde geldt voor de consulententeams die zijn ingezet na de maatschappelijke verontwaardiging over de behandeling van Jolanda Venema. De teams zijn zeer succesvol in het begeleiden van gehandicapten met ernstige gedragstoornissen, maar ook zijn de middelen volstrekt ontoereikend voor de groep die het nodig heeft.

Omdat het inspectierapport aangeeft dat de investeringen in de gehandicaptenzorg onvoldoende zijn geweest om beschamende situaties te voorkomen, wil de SP daarom met spoed een reactie van en een debat met de staatssecretaris.

Deel: ' SP Opsluiting gehandicapten beschamend '
Lees ook