Socialistische Partij afdeling Oss


Heel de mensin discussie

OSS- De discussie over Heel de mens, het beginselprogramma van de SP is in de hele partij losgebrand. Ook in Oss hebben tientallen leden hun bijdrage geleverd.

Hoewel de reactie van de leden overwegend positief was bleef er toch nog genoeg stof over waarover gediscussieerd kon worden. Zondag 7 november gebeurde dat samen met andere SP-leden uit Brabant in t Oude Theater in Oss. Een paar dagen later tijdens de ledenvergadering van de afdeling Oss. Daar werden ook de 27 Osse afgevaardigden naar het congres van 18 december gekozen. Op dat congres zullen twee wijzigingsvoorstellen van de afdeling Oss besproken worden. Een voorstel gaat over het recht op, en het belang van spelen voor kinderen en het tweede voorstel gaat over het recht op goede (gezondheids) zorg voor chronisch zieken en geestelijk gehandicapten.

Deel: ' SP OSS discussieerde over beginselprogramma 'Heel de mens' '
Lees ook