Socialistische Partij afdeling Oss


Bij CVV geen minimapas maar ouderenpas invoeren

Oss- De SP heeft grote bezwaren tegen de invoering van de minimapas zoals het college voorstelt. Voor de mensen met een minimuminkomen werkt deze stigmatiserend. Als alternatief stelt de SP voor om een ouderenpas in te voeren en voor de minima het Fonds Sociaal Verkeer te verhogen.
"Daar gaat er weer een met een gaatje in zijn fietsplaatje". De ouderen in Oss herinneren dit zich dit nog wel. Het plaatje gaf aan dat het om een steuntrekker, een armoedzaaier ging. De mensen die dit moesten ondergaan, hadden daar een grote hekel aan. Het was een aantasting van hun zelfrespect en menselijke waardigheid. En nu wil het college een moderne variant hiervan invoeren: de minimapas, in hun voorstellen zelfs minimapasje genoemd. Kijkend naar wat het voor mensen oplevert kan je nog beter spreken van een 'minipas'. De kosten voor deze regeling namelijk bedragen 21.000 gulden terwijl het college uitgaat van circa 2700 minima die hiervan gebruik kunnen maken. Per persoon is dat gemiddeld jaarlijks een korting van nog geen tien gulden! Arm ben je tegen wil en dank en armoede ontstaat vaak door omstandigheden. Daar ga je niet mee te koop lopen. Als deze er komt verwacht de SP dat slechts weinigen deze vernedering voor dat tientje willen ondergaan. De SP ziet meer heil in een algehele ophoging van het Fonds Sociaal Verkeer als tegemoetkoming in de vervoerskosten.

De SP is wel een voorstander van de invoering van een ouderenpas/seniorenpas. Iedereen wordt oud of je het nu leuk vindt of niet. En de ouderdom komt vroeg of laat met beperkingen. Het ouderenvervoer van van Driel voorziet in een duidelijke behoefte gezien de meer dan 60.000 ritten die jaarlijks worden gereden voor ruim 1500 ouderen. Met de invoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer verdwijnt het ouderen vervoer en stijgen de tarieven voor de ouderen fors. Het is thans 2,75 per rit en dit wordt dan minimaal 4 gulden.
Het vervoer voor ouderen met hun beperkingen dient te worden gestimuleerd. Het pasje van van Driel dient daarom te worden vervangen door een ouderenpas voor het CVV, zodat de ouderen er niet op achteruit gaan. Wij willen met liefde en plezier geld hiervoor vrijmaken. Voor ouderen moet het vervoer van deur tot deur aantrekkelijk en betaalbaar blijven.

Zoekwoorden:

Deel: ' SP Oss heeft bezwaren tegen minimapas '
Lees ook