Socialistische Partij afdeling Oss

OSS, 24 AUGUSTUS 2001

Advies Commissie Ontwikkeling Richtlijnen Stroke Unit (CORSU) laakt standpunt ziekenhuis Bernhoven

Onder de vlag van de Nederlandse Hartstichting is in augustus een advies verschenen over het opzetten van 'stroke units' in ziekenhuizen. Een stroke unit is een afdeling in het ziekenhuis gericht op adequate diagnostiek, zorg en behandeling van patiënten in de acute fase na een beroerte. Het advies van de CORSU gaat lijnrecht in tegen de plannen van het ziekenhuis om alleen een stroke unit in Oss te vestigen. Volgens de richtlijnen van de commissie is er geen enkele reden om in Veghel geen stroke unit te ontwikkelen. De directie van het ziekenhuis stelt dat een stroke unit in Veghel niet verstandig is omdat het patiëntenaantal daarvoor te gering is, met name voor de specialistische trombolysebehandeling (het ontstollen van het bloed). De CORSU gaat hier lijnrecht tegenin. Een citaat uit het Hart Bulletin van augustus: "Een beroerte komt zo vaak voor dat het niet nodig is te spreken over een kritische massa voor het functioneren van een ZSU (ziekenhuis-stroke-unit). Ieder ziekenhuis neemt immers elk jaar een groot aantal patiënten met een beroerte op (minstens 100 tot 150 per jaar.)..Een ziekenhuis dat geen trombolyse kan verrichten, hoeft niet te vrezen voor een leegstaande stroke unit. Van een stroke unit profiteren alle patiënten met een beroerte, van trombolyse slechts een klein gedeelte."
Bij de behandeling van een beroerte is ook de samenwerking van het ziekenhuis met het verpleeghuis, de logopedist, de fysiotherapeut, de ergotherapeut en de huisarts van groot belang. Het ligt uit oogpunt van de nu al bestaande samenwerkingsverbanden en schaalgrootte in Oss en Veghel voor de hand dat beide ziekenhuizen een stroke unit krijgen. Bijkomend voordeel is dat het ziekenhuis voor de meestal oude familieleden en kennissen die moeite hebben met reizen 'om de hoek' ligt. Het actiecomité wordt wederom in haar oordeel bevestigd dat met de unielocatie van de stroke unit een voorschot wordt genomen op de plannen om te komen tot één in plaats van het behoud van twee ziekenhuizen. Niet het patiëntenbelang staat hierbij voorop maar budgettaire en bedrijfsmatige drijfveren.

Hautaine houding directie

Nog steeds schijnt de directie het niet te begrijpen dat het geen pas geeft als ziekenhuis - een dienstverlenend orgaan voor 200.000 burgers en gefinancierd met publieke middelen - om nu al te stellen dat einde van dit jaar het ziekenhuis een verzoek aan de minister zal richten om een nieuw ziekenhuis te mogen bouwen en Oss en Veghel te ontmantelen. Het rapport van Casparie moet nog verschijnen, de echte discussie met de samenleving moet nog beginnen, tienduizenden handtekeningen hebben duidelijk gemaakt dat het streven van de ziekenhuisdirectie op zijn minst controversieel is, en toch blijft de directie maar als een ijzeren Hein doordrammen.

Terechte zorgen provincie

Terecht maakt de provincie zich zorgen over het feit dat de minister thans geen geld beschikbaar stelt voor de ziekenhuiszorg in onze regio. Dit komt door het beleid van de directie van het ziekenhuis. In de la liggen prachtige plannen voor de renovatie van het St. Anna ziekenhuis in Oss. Plannen die zeker financieel gehonoreerd zouden zijn als de directie deze plannen had doorgezet. Nu zal het als het al tot renovatie komt nog jaren duren.

Voor meer informatie

Henk van Gerven
Tel: 0412-635997/638885Deel: ' SP Oss over advies CORSU '
Lees ook